Debattartiklar och pressmeddelanden

Idrott för alla kropparRFSLFoto: Mathilda Piehl

Här samlar vi pressmeddelanden och debattartiklar som publiceras under projektet Idrott för alla kroppar.

2019-05-13 Debattartikel

Idrotten måste ta ställning mot kränkande könstest

Elitidrottaren Caster Semenya tvingas sänka sina testosteronnivåer på medicinsk väg för att få tävla med kvinnor. Hon har återkommande utsatts för grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi fördömer en praxis inom elitidrott som kränker människors värdighet och förväntar oss att svenska politiker och representanter för svensk idrott också gör det.

I åratal har Sydafrikas idrottsstjärna Caster Semenya dominerat på 800 meter. Hon har vunnit flera VM- och OS-guld. Men karriären har kantats av integritetskränkande övergrepp och spekulationer kring prestationerna. 

När hon vann 800 meter i friidrotts-VM 2009 deklarerades det att hon skulle könstestas. Caster Semenya själv säger att hon är kvinna och hon har aldrig offentligt diskuterat sin biologi. Det har däremot andra gjort. Det har spekulerats kring hennes genitalier och könsidentitet och flera försök har gjorts att stoppa hennes idrottskarriär.

För Caster Semenya har könstesterna inneburit åratal av ifrågasättanden. I förra veckan kom en dom från idrottens skiljedomstol, CAS, som innebär att Caster Semenya på medicinsk väg måste minska sina testosteronnivåer för att få tävla. 

Beslutet har kritiserats från många håll. Världsläkarförbundet bad sina medlemmar att inte delta i implementeringen av den nya regeln, eftersom det strider mot de mänskliga rättigheterna att tvinga någon till hormonbehandlingar som medicinskt sett inte är nödvändiga. Svenska läkarförbundet gick tydligt ut och höll med om denna bedömning.

 Kanadas idrottsminister kallade beslutet “en fullkomlig kränkning av mänsklig värdighet”. Ansvariga för genomförandet av antidopingprogrammet i Kanada har fördömt beslutet och kanadensiska friidrottsförbundet säger att de inte kommer att implementera policyn i Kanada.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har sagt att idrottsförbund bör hålla sig borta från att skapa regler som tvingar och pressar kvinnor att genomgå onödiga, förnedrande och plågsamma medicinska förfaranden för att kunna tävla mot kvinnor. Svenska friidrottsförbundet däremot står bakom beslutet om testosterongränser.

För oss är en sak säker:
Idrotten bör inte få frikort från den utveckling som sker i övriga samhället. De mänskliga rättigheterna bör gälla inom idrotten såsom på andra arenor. Det finns inget högre perspektiv som rättfärdigar kränkningar. Ingrepp såsom ofrivilliga yttre fysiska inspektioner, kromosomtester och andra könstester utgör brott mot mänskliga rättigheter och kränker den mänskliga integriteten. Tvingande medicinering är exempel på grym eller omänsklig behandling. 

Vi fördömer en praxiinom elitidrott som kränker människors värdighet och vi förväntar oss att svenska politiker och representanter från svensk idrott också gör det. Svensk idrott har ett ansvar för att gå före och ta ställning. Detta är inte vägen framåt. Vägen framåt måste handla om alla elitidrottares möjlighet att göra sitt jobb fritt från kränkningar. Svensk idrott behöver ta tydlig ställning för idrottsutövares mänskliga rättigheter.

Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL
Del LaGrace Volcano, ordförande OII Sverige
Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom
Hans Linde, förbundsordförande RFSU 
Vix Viktoria Herjeryd, ordförande Stockholm Pride
Maurine Filip, ordförande Svenska Skridskoförbundet
Sofia Larsson, idrottskoordinator Svenska Skridskoförbundet
Elisabet Nidsjö, psykolog RFSL Rådgivningen Skåne
Noel Andersson Köhler, idrottare med transerfarenhet
Nova Nouveau Johansson, idrottare med transerfarenhet
Jonas Arvidsson, idrottare med transerfarenhet
Petra Douhane, normspecialist 

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 13 maj 2019

2018-12-18 Pressmeddelande

Idrott för alla kroppar

Idrottens egen vision är att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats. Föreningsidrotten är idag Sveriges största folkrörelse och för många ett sammanhang som ger vänner för livet och där de lägger grunden för den fysiska utvecklingen. Ändå får inte alla vara med. Kalla Fakta uppmärksammar barn som exkluderas ur idrotten och RFSL kommer med stöd av Postkodstiftelsen ändra på det. ”Idrott för alla kroppar” är ett projekt som startar våren 2019 och som har som mål att inkludera transpersoner inom föreningsidrotten i Sverige.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har varit med i en idrottsförening. Enligt idrottsrörelsen själva innebär det ett stort ansvar och idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet.

 Att en grupp människor utesluts från idrottens sammanhang är helt oacceptabelt. Att barn utesluts på grund av sin könstillhörighet går emot alla idrottens egna principer, det bryter mot barnkonventionen och det borde vara nolltolerans på alla former av uteslutningsmekanismer. 

 – När vi skrev rapporten ”Hbtq och idrott” 2013 trodde vi att det skulle starta en mängd initiativ för att inkludera transpersoner i svensk idrott. Men det fortsatte tyvärr vara tyst från idrottens håll. Nu, nästan sex år senare, hoppas jag att vi ser början på en revolution i och med det här projektet säger Mathilda Piehl, rapportskrivare.

Projektet Idrott för alla kroppar kommer genomföras i samarbete med flera specialidrottsförbund bland andra Svenska Skridskoförbundet och Svenska Basketbollförbundet. Projektets syfte är dels att svensk idrottsrörelse stärks och får tillgång till kunskap och riktlinjer kring inkludering, dels att transpersoner upplever en ökad tillgång till idrottsrörelsen. 

I Folkhälsomyndighetens rapport “Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner” som utgavs 2015 har 800 transpersoner svarat på frågor om sin hälsa. Den visar att var fjärde respondent är missnöjd med sin fysiska hälsa, och var tredje rapporterade missnöje med sin psykiska hälsa. Utsattheten för självmordstankar och självmordsförsök var alarmerande hög jämfört med hela befolkningen. I samma studie redovisas att enbart 19 % av respondenterna hade 30 minuter av fysisk aktivitet per dag, jämfört med 66 % av befolkningen i stort, samt att det var vanligare med en stillasittande fritid bland respondenterna än bland befolkningen i stort. 16 % svarar att man skulle vilja träna mer, men att man är begränsad på grund av sin transerfarenhet och 11 % angav att de är oroliga över bemötandet på grund av sin transerfarenhet.

– Det är dags att ta transpersoners hälsa på allvar och det är definitivt dags att ändra den konservativa syn på kön som utestängt människor från det fantastiska sammanhang som idrotten ändå kan vara. Jag ser fram mot denna förändring med stor spänning säger Mathilda Piehl.