Newcomers

Medlem och communityRFSLFoto: Brian Mautz

Välkommen till RFSL Newcomers, en verksamhet för dig som är hbtqi - homosexuell, bisexuell, transperson, queer eller intersex, och är flykting eller ny i Sverige.

Newcomers medlemmar kommer från alla delar av världen. Många har flytt från sitt hemland för att det inte går att leva där som homosexuell, bisexuell eller transperson.

De flesta grupper träffas en eller några gånger i veckan och hittar på saker tillsammans. De kan ordna utflykter, ha lektioner i svenska eller åka till pridefestivaler. Ibland får de besök av en av RFSL:s asyljurister som kan hjälpa till med att söka asyl.

Här finns Newcomers

Newcomers har grupper i olika städer i Sverige. Här finns en lista på alla grupper och deras telefonnummer och mailadresser.

Du kan kontakta den grupp som finns närmast där du bor eller så kan du höra av dig till newcomers@rfsl.se så kan vi hjälpa dig att få kontakt med en grupp.

Engagera dig

Det finns flera sätt att stödja RFSL Newcomers. Som volontär kan du hjälpa till att organisera aktiviteter, möten och evenemang. Som kontaktperson till en hbtqi-flykting är du ett stöd i olika praktiska frågor som personen kan ha, till exempel i kontakten med myndigheter eller vården.

För att engagera dig i Newcomers kan du kontakta din närmaste RFSL-avdelning eller Newcomersgrupp eller maila newcomers@rfsl.se.

Du kan också stödja RFSL Newcomers genom att skänka ett ekonomiskt bidrag till RFSL. 

Du stödjer även RFSL genom ditt medlemskap. Som asylsökande får du ett lägre pris på ditt medlemskap.

För dig som ska söka asyl

I filmen ovanför ger RFSL:s asyljurister och aktivister några bra tips. (Filmen är på engelska).

RFSL kan hjälpa till med juridisk rådgivning i din asylprocess. Här finns kontaktuppgifter till RFSL:s asylrådgivare.

Har du blivit utsatt för trakasserier, hot eller våld?

Då kan du få hjälp från RFSL:s stödmottagning. Du hittar kontaktuppgifter till RFSL:s stödmottagning här.

Mer om Newcomers

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtqi-personer i Sverige. RFSL Newcomers erbjuder aktiviteter, upplysning och rådgivning på en trygg plats där våra medlemmar får träffas och göra sig hörda.

Newcomers skapades utifrån ett behov av stöd och vägledning hos asylsökande och nyanlända hbtqi-personer.

Vårt mål är att stärka våra medlemmars identiteter och röster genom att skapa mötesplatser där de kan dela erfarenheter, knyta kontakter och träffa vänner.

 

Opinionsbildning i asylfrågor

Utöver att erbjuda sociala mötesplatser bedriver RFSL opinionsbildning i asylfrågor, bland annat genom att

  • påverka juridiska och politiska beslut som rör asylsökande hbtqi-personers situation.
  • arbeta för jämlikhet och stärkta rättigheter för asylsökande och nyanlända hbtqi-personer.
  • sprida information om den nuvarande politiska och juridiska situationen för asylsökande hbtqi-personer i Sverige.
  • att öka kunskapen om de problem, i form av förtryck, osäkerhet samt juridisk och social utsatthet, som asylsökande hbtqi-personer kan möta.
  • vara delaktiga i olika asylpolitiska sammanhang samarbeta med andra som arbetar med asyl och/eller hbtqi-frågor.

Kontakt Newcomers

E-post: newcomers@rfsl.se