Rainbow Kick-Off – Småskaliga stöd till hbtqi-grupper i Asien och Afrika

InternationelltRFSLFoto: Kristina Ullgren

RFSL och Regnbågsfonden lanserar nytt initiativ: Rainbow Kick-Off - Småskaliga stöd till hbtqi-grupper i Asien och Afrika. Syftet är att ge stöd till utåtriktade och stärkande aktiviteter.

I hela världen finns modiga, kompromisslösa hbtqi-aktivister som kämpar mot ett många gånger starkt och organiserat motstånd. Organisationer och grupper som drivs av en passionerad vilja att mänskliga rättigheter ska gälla alla personer, oavsett vem du är och vem du älskar.

Dessa grupper arbetar ofta under hård press, med stora utmaningar i att hitta finansiering, etablera sig, nå ut till communityt, att organisera sig och mobilisera för förändring. Med bristande kapacitet och resurser är det svårt att få stöd till att starta upp initiativ och bedriva verksamhet. Inom rörelsen är trans- och intersexgrupper särskilt underfinansierade.

”Trots alla utmaningar som finns så växer det fram en spirande trans- och intersexrörelse som arbetar för mänskliga rättigheter och som till stor del hålls igång av ideella krafter, av enskilda individer och aktivister. Denna vill RFSL och Regnbågsfonden stödja!” – Marie Månson, Internationell chef på RFSL

”Genom Rainbow Kick-Off kommer fler aktivister framför allt inom den eftersatta trans- och intersexrörelsen ges möjlighet att förverkliga sina idéer. Vi hoppas nå en målgrupp som annars många gånger står helt utan finansiering.”– Jonas Gardell, ambassadör för Regnbågsfonden

Under Rainbow Kick-Off kan organisationer, grupper och initiativ söka finansiering för allt från utåtriktade aktiviteter till arbete med att stärka sina organisationer. Det kan till exempel handla om att skapa mötesplatser för att bryta isolering och skapa möjligheter för gemenskap och organisering. Det kan också vara Pridefestivaler, idrottsevent eller kulturinitiativ för att skapa synlighet och nå ut till fler, liksom kampanjer eller påverkansarbete riktat mot allmänhet och beslutsfattare eller pengar till att stärka kapaciteten inom den egna organisationen.

I början av 2019 kommer de första initiativen kunna starta ett arbete.

RFSL logotypeRegnbågsfonden logga - länk till hemsida