”En chans att uttrycka och definiera sig själv”

InternationelltRFSL

RFSL var i slutet av november på besök i Kenyas huvudstad Nairobi. Syftet var att träffa partnerorganisationen EATHAN, som arbetar med att stärka trans- och intersexorganisering i Östafrika. Besöket sammanföll med att kenyanska transaktivister, under Transgender Day of Remembrance, organiserade landets första ballroomevent för trans- och intersexpersoner.

Den moderna ballroomkulturen startades på 1970-talet i New York av svarta och latinamerikanska hbtqi-personer. Den har sedan dess spridits, bl.a. genom musik och media. Aktivisterna i Kenya var inspirerade av Pose, en tv-serie om ballroom-kulturen, när de under Transgender Day of Remembrance bjöd in till bal. Att skapa en säker plats att uttrycka sitt kön och sina könsuttryck på är en av ballroomkulturens hörnstenar. 

– Det är viktigt att få en chans att uttrycka och definiera sig själv, förklarar Tanaka Muren

Han är med i den kenyanska transorganisationen Jinsiangu, som anordnade balen. 

– Att uppträda på balen betydde för mig att jag var tvungen att vara mitt allra mest autentiska jag. Jag behövde äga min maskulinitet. Det har varit en lång resa för att nå dit där jag är nu: att inse att maskulinitet är upp till mig att definiera, berättar Tanaka.

I jämförelse med andra östafrikanska länder har strävan efter rättigheter för hbtqi-personer nått något längre i Kenya. Transpersoner har t.ex. fått rätt i domstol att ändra förnamn. Till skillnad från i grannländerna Tanzania och Uganda finns det också en större acceptans för hbtqi-personer i samhället. De flesta formella rättigheter saknas dock och sexuella handlingar mellan personer av samma kön är fortfarande kriminaliserade. Transrörelsen i landet kämpar för rätten att få ändra juridiskt kön. Att detta idag inte är möjligt kan skapa problem i alltifrån kontakt med myndigheter till sjukvården. 

Mellan den 1 oktober 2020 och den 1 september 2021 mördades minst 375 transpersoner i världen. Transgender Day of Remembrance (TDoR) hålls den 20 november varje år till minne av alla de transpersoner som har mördats till följd av transfobi. Transkvinnor, svarta personer, sexarbetare och de som har erfarenhet av migration är överrepresenterade i statistiken. Särskilt de som upplevde flera förtryck samtidigt. 

Våld mot transpersoner är även ett problem i Kenya. Letoya Johnstone är en känd modell och transaktivist i landet. Hon berättar att en transkvinna som hette Erica Chandra nyligen hittats mördad i ett dike. Letoya förklarar att hon själv har trakasserats av civilklädda poliser, som utsatte henne för sexuellt ofredande. För hbtqi-personer världen över är det en stor utmaning att de myndigheter, som polisen, som har till uppgift att skydda ofta är de som är förövare. 

Letoya Johnstone, modell och transaksivist.

TDoR är en viktig dag för Letoya Johnstone. Det är en dag för transpersoner att både hedra minnet av andra som inte finns med längre och att fira sig själva, men också för att kräva sina rättigheter.

– Det här är synlighet för oss. Jag är vacker. Jag är behövd. Jag är en medborgare och jag har rätt till skydd. Det gäller även för mina transsystrar och -bröder, säger Letoya. 

Transrörelsen i Kenya blomstrar för närvarande. Allt fler transpersoner organiserar sig. Finansiering är dock fortfarande ett stort hinder i vägen. Små och nystartade organisationer som arbetar med trans- och intersexfrågor har ofta svårt att få finansiellt stöd. RFSL har därför startat upp ett flerårigt samarbete med EATHAN – East Africa Trans Health & Advocacy Network, som utgör ett regionalt nätverk för trans- och intersexorganisationer i Östafrika. Med finansiering från ForumCiv, och från RFSL:s egna insamlade medel, driver  EATHAN ett kapacitetsstärkande projekt genom vilket organisationen bl.a. har kunnat skaffa sig ett eget kontor. 

Även om TDoR är en dag med en allvarlig inramning så är det tydligt att aktivisterna på plats är inspirerade. Sonia Audi, programkoordinator på Jinsiangu, lyfter hur viktigt det är att minnas de personer som gått före:

– Det finns styrka i community. Det finns styrka i historia. Att du var här före mig och att jag nu tar över. Vi gjorde det här tillsammans och jag fortsätter kampen. Det är därför den här dagen är viktig. 

Läs mer om RFSL:s samarbete med EATHAN.