”Varje utrymme där vi kan göra oss hörda är en möjlighet”

InternationelltRFSL

Genom High Level Political Forum (HLPF) kan vi följa upp hur arbetet går med de globala målen och om världens regeringar håller sina löften. RFSL deltar på konferensen för att se till att hbtqi-personers liv och erfarenheter synliggörs.

HLPF är ett möte på högpolitisk nivå där regeringar, FN-organ, representanter från näringslivet och civilsamhället deltar för att följa upp arbetet med de globala målen. Länder kan genom frivilliga nationella granskningar gå igenom hur de har arbetat med hållbar utveckling, vad de har dragit för lärdomar och vad de står inför för utmaningar.

Varje år granskas även uppfyllandet av olika mål under konferensen. Under denna upplaga av HLPF gås 5 olika mål genom:

  • mål 4, god utbildning för alla
  • mål 5, jämställdhet
  • mål 14, hav och marina resurser
  • mål 15, ekosystem och biologisk mångfald
  • mål 17, genomförande och globalt partnerskap

Aktivister och civilsamhället kan delta på flera olika sätt under HLPF. Flera länder skickar till exempel delegationer som reser till HLPF, där ofta personer från olika sektorer bjuds in att delta, bland annat civilsamhället. I år deltog RFSL:s internationellt sakkunnige, Rashima Kwatra, i den officiella svenska delegationen. Rashima fick äran att framföra ett uttalande å den svenska delegationens vägar som fokuserade på jämställdhet, där hon bland annat lyfte frågan om alla människors rätt till sina kroppar.

– Krig och konflikt har förts, och fortsätter att föras, inte bara i en fruktansvärd bokstavlig mening och på bekostnad av hållbar utveckling, men också mot kvinnors, flickors, HBTQI personers och alla människors rätt till sin kropp, förklarade Rashima.

RFSL arbetar även med att hbtqi-aktivister från Globala Syd ska synliggöras i dessa sammanhang. I år stöttade vi till exempel Gabriela Zavaleta Vera, från organisationen Más Igualdad i Peru. Hon tycker att det är viktigt att hbtqi-aktivister deltar under HLPF.

– Varje utrymme som där vi kan göra oss hörda är en möjlighet och en fördel som vi borde utnyttja. Många tycker fortfarande att vi inte borde tillåtas i vissa rum eller att våra frågor inte spelar någon roll, så när vi som hbtqi-aktivister deltar i de här sammanhangen kan vi påverka besluten som fattas där, berättar Gabriela.

Gabriela är även en av över 40 aktivister som har gått RFSL:s Rainbow Advocacy Program (RAP). RAP är en utbildning i mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och påverkansarbete på FN-nivå. En viktig del av programmet är praktisk erfarenhet, aktivisterna får möjligheten att resa till både FN-högkvarteren i Genève och New York där de framför uttalanden och aktivt får delta i FN-konferenser.

– Att få vara en del av RAP var en av de bästa upplevelserna i mitt liv. Vad jag fick lära mig och personerna jag fick möta var helt ovärderligt. Den här erfarenheten har verkligen utvecklat mig som en aktivist och professionellt, beskriver Gabriela.

Årets upplaga mot HLPF börjar närma sig sitt slut, men arbetet för hbtqi-personers rättigheter fortsätter. Om du också vill lära dig mer om hur vi kan inkludera hbtqi-personer i arbetet med hållbar utveckling så kan du läsa mer här.