Om trans

TransRFSL

Transperson är ett paraplybegrepp, som innefattar alla vars könsidentitet och/eller könsuttryck helt eller delvis inte matchar det kön man blev tilldelad vid födseln. På den här sidan kan du läsa mer om vad trans är, transpersoners situation idag och hur RFSL arbetar för att förbättra transpersoners livsvillkor.

Vad är trans?

Transperson är ett paraplybegrepp, som innefattar alla vars könsidentitet och/eller könsuttryck helt eller delvis inte matchar det kön man blev tilldelad vid födseln.

Ordet icke-binär syftar på en person som varken är antingen man eller kvinna. En icke-binär person kan till exempel identifiera sig ett tredje kön, som både man och kvinna, ha en flytande könsidentitet eller inte någon könsidentitet alls. Alla icke-binära ser inte sig själva som transpersoner, men RFSL inkluderar icke-binära i paraplybegreppet transperson. 

Fler begrepp som handlar om trans kan du läsa om i RFSL:s begreppsordlista. Om du vill lära dig mer om vad trans är och få mer information om könsbekräftande vård med mera kan du läsa vår broschyr T som i trans.

Så ser situationen ut för transpersoner idag

Transpersoner som grupp har sämre psykisk hälsa och större risk för självmordstankar och självmordsförsök. Särskilt utsatta är unga transpersoner. Detta visar bland annat rapporter från Folkhälsomyndigheten och MUCF. Det finns flera orsaker till detta. Bland annat är transpersoner i högre utsträckning utsatta för våld, trakasserier och diskriminering än befolkningen i allmänheten. 

Det finns mycket som kan göras för att förbättra transpersoners levnadsvillkor. Ett bra bemötande är en viktig faktor, både från anhöriga och i kontakt med myndigheter. Att använda det namn och det pronomen som personen önskar är en enkel åtgärd som kan göra stor skillnad. 

Det är också viktigt att transpersoner får juridiskt erkännande, genom att göra det till en enkel process att ändra juridiskt kön baserat på självbestämmande. Det är även viktigt att icke-binära får juridiskt erkännande framöver, genom att ett tredje juridiskt kön införs. 

Så arbetar RFSL med transfrågor

RFSL arbetar på flera olika sätt för att göra världen till en bättre plats för transpersoner. Vi bedriver påverkansarbete för att stärka transpersoners rättigheter och förbättra den könsbekräftande vården. RFSL erbjuder även utbildningar för verksamheter som vill bli bättre på transinkludering.

En ny könstillhörighetslag

1972 var Sverige först ut i världen med en könstillhörighetslag, som gjorde det möjligt för personer att ändra sitt juridiska kön. Idag är lagen dock utdaterad, och Sverige är det enda landet i Norden som har en lag som inte utgår från självbestämmande. RFSL arbetar för att Sverige ska få en ny könstillhörighetslag genom möten med politiker, namninsamlingar, debattartiklar och genom att anordna manifestationer med mera.

Du kan läsa mer om varför vi behöver en ny könstillhörighetslag här.

Mötesplatser

RFSL har över 30 avdelningar runt om i landet, som anordnar aktiviteter och mötesplatser lokalt. Vissa av våra avdelningar har aktiviteter som riktar sig till transpersoner och/eller närstående. 

Är du sugen på att själv engagera dig och anordna en föreläsning, cafékväll eller samtalsgrupp för transpersoner eller hbtqi-personer generellt? Läs mer om hur du kan engagera dig här.

Transformering: Stöd till dig som är trans, anhörig eller möter transpersoner i din yrkesroll

RFSL och vårt ungdomsförbund RFSL Ungdom driver tillsammans transfomering.se. Där hittar du bland annat mer information om vad trans är, könsbekräftande vård, information om kropp, seuxalitet och hälsa, med mera.

Om du har frågor eller är i behov av stöd kan du även kontakta våra kuratorer och/eller sakkunniga inom transfrågor via Transformering. Vi tar årligen emot omkring 1300–1500 mejl som bland annat handlar om identitet, relationer, mående, bemötande och rättigheter. Du kan självklart vara anonym, och du är även välkommen att kontakta oss som närstående eller yrkesverksam.

Utbildning

Genom vårt utbildningsbolag RFSL Utbildning AB erbjuder vi hbtqi-certifieringar och utbildningar om trans och hbtqi, så ni kan göra er verksamhet tryggare och mer transinkluderande.

Visste du att din organistation eller ditt företag även få stöd från RFSL Utbilding AB med textgranskning av exempelvis rapporter, enkäter och böcker ur ett hbtqi-perspektiv? Vi erbjuder även konsulttjänster där vi kan hjälpa dig att se över policies och handlingsplaner, för att göra dem mer transinkluderande.

Vård och hälsa

RFSL har i flera år uppmärksammat och kritiserat de långa kötiderna till den könsbekräftande vården. Vi fortsätter att arbeta för en vård som tillgänglig och jämlik. RFSL efterfrågar också att det ska ske mer forskning om transpersoners hälsa, både i relation till den könsbekräftande vården och hälsa generellt.

Du kan läsa mer om RFSL:s åsikter om den könsbekräftande vården här.