Film: Dialogmöte om bemötande inom graviditetsvården

Den 24 mars 2021 arrangerade RFSL, genom projektet Regnbågsfamiljer i väntan, ett digitalt dialogmöte för barnmorskor kring bemötande av hbtqi-personer inom graviditets- och förlossningsvården.

För dig som vill ta del av samtalet i sin helhet finns det nu att se via Vimeo. Samtalet tar upp frågor som hur patienter upplever bemötandet i vården och vilken makt språket har för möjligheten att känna sig trygg i vårdmötet. Panelen kommer också med handfasta råd och tips kring vad man i stort kan tänka på i mötet med en blivande familj och vad man mer specifikt kan tänka på när man skriver journal i system som ofta utgår från hur normen för en familj ser ut.

I panelen:

Barnmorskorna Lotta Andreasson Edman och Karin Wrangsell från Mama Mia Söder, som har många års erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personer som bildar familj.

Från RFSL deltog Edward Summanen, socionom och sakkunnig inom transfrågor, samt barnmorska i projektet, Sofia Klittmark.

Forskaren och läkaren Felicitas Falck Bergström som forskat på transmaskulinas erfarenheter och upplevelser av graviditet och förlossning.

Vix, nybliven ickebinär förälder som delade med sig av sina erfarenheter och tips.

Moderator var Therese Sandin, barnmorska i projektet.

Se även vår korta film om dokumentation av regnbågsfamiljer inom graviditets- och förlossningsvården där Karin Wrangsell från panelen delar med sig av sina bästa tips på hur man kan tänka kring dokumentation av personer, relationer och familjebildningar som bryter mot normen.