RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Så arbetar RFSL internationellt

RFSL är en erkänd och respekterad internationell aktör; en värdefull position som vi vill behålla och utveckla vidare under de kommande åren. Vårt internationella arbete utgår ifrån de erfarenheter och lärdomar vi samlat under vårt arbete för hbtq-personers rättigheter under mer än 35 år, formellt sett sedan RFSL gick med i ILGA 1979.

FN:s högnivåmöte om de globala målen

Den 6–15 juli samlas världens ledare på FN:s högnivåmöte för att granska det internationella genomförandet av Agenda 2030. RFSL:s International Advocacy Advisor är en del av den svenska delegationen.

Rainbow Academy

Rainbow Academy är RFSL:s plattform för internationella utbildningar – ett rum där hbtq-aktivister kan mötas och växa tillsammans. Rainbow Academy erbjuder skräddarsydda utbildningar till utvalda grupper…

Påverkansarbete

RFSL arbetar med att förbättra livet för hbtq-personer globalt genom att sprida kunskap om hbtq-frågor inom internationella organisationer.

Idrott skapar engagemang

TransActive är ett projekt i Sydafrika som stärker och mobiliserar kvinnor med transerfarenhet genom idrott. Det handlar om att främja hälsa och välmående men framförallt om…

Indonesien

Sedan 2010 samarbetar RFSL med Arus Pelangi, en federation för hbtq-organisationer i Indonesien. Arus Pelangi erbjuder juridiskt stöd för hbtq-personer och jobbar med informationsspridning och utbildning…

En värld för alla

De senaste 50 åren har situationen för hbtqi-personer globalt sett förbättrats i många områden och länder i världen. Diskriminering på grund av sexuell läggning skyddas i allt fler länders lagstiftningar, hatbrottslagstiftning har tillkommit på en del ställen, liksom samkönade partnerskap och äktenskap.

En fråga om mänskliga rättigheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Rättigheterna gäller alla människor utan åtskillnad och alla borde därmed ha samma tillgång till, och skydd av, de mänskliga rättigheterna.

De Globala målen och Agenda 2030

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 och ska vara uppfyllda fram till 2030. Målen är 17 stycken, med 169 delmål. Arbetet med att ta fram dem bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort.

En global rörelse

Lokala hbtqi- eller SOGIESC-organisationer arbetar med allt från påverkansarbete lokalt och nationellt, till stöd till individer, hivprevention, utbildning, sociala mötesplatser, kampanjarbete, pridefestivaler och mycket mera.

Jämställdhet

Personer som identifierar sig som kvinnor och flickor har mindre social, politisk och ekonomisk makt än cismän världen över.

Lagen - motståndarnas vapen

72 stater och territorier runt om i världen kriminaliserar samkönade sexuella handlingar. Straffen varierar mellan fängelsestraff, spöstraff och i värsta fall döden.

Särskilda utmaningar

Fattigdomen i världen är djup och utbredd. Den är i ständig förändring och tar sig många olika uttryck, allt från sjukdom och svält till diskriminering.

Activist Profiles

At RFSL we are in close contact with activists around the world. Interviews with some of them are featured here. First out is Jessica St Rose from St Lucia.