RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Uttalande om Gaza

RFSL:s arbete vilar på den självklara grunden att mänskliga rättigheter är universella och odelbara – att de gäller oss alla, alltid. Många påverkas oerhört av denna…

Policy briefs om inkludering i Agenda 2030

En viktig princip i Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför, ändå exkluderas fortfarande hbtqi-personer. RFSL har tagit fram tre nya policy briefs som handlar om hur vi kan inkludera hbtqi-personer i de globala målen.

Rainbow Academy

Rainbow Academy är RFSL:s plattform för internationella utbildningar – ett rum där hbtq-aktivister kan mötas och växa tillsammans. Rainbow Academy erbjuder skräddarsydda utbildningar till utvalda grupper…

Påverkansarbete

RFSL arbetar med att förbättra livet för hbtq-personer globalt genom att sprida kunskap om hbtq-frågor inom internationella organisationer.

Idrott skapar engagemang

TransActive är ett projekt i Sydafrika som stärker och mobiliserar kvinnor med transerfarenhet genom idrott. Det handlar om att främja hälsa och välmående men framförallt om…

Indonesien

Sedan 2010 samarbetar RFSL med Arus Pelangi, en federation för hbtq-organisationer i Indonesien. Arus Pelangi erbjuder juridiskt stöd för hbtq-personer och jobbar med informationsspridning och utbildning…

En värld för alla

De senaste 50 åren har situationen för hbtqi-personer globalt sett förbättrats i många områden och länder i världen. Diskriminering på grund av sexuell läggning skyddas i allt fler länders lagstiftningar, hatbrottslagstiftning har tillkommit på en del ställen, liksom samkönade partnerskap och äktenskap.

En fråga om mänskliga rättigheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Rättigheterna gäller alla människor utan åtskillnad och alla borde därmed ha samma tillgång till, och skydd av, de mänskliga rättigheterna.

De Globala målen och Agenda 2030

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 och ska vara uppfyllda fram till 2030. Målen är 17 stycken, med 169 delmål. Arbetet med att ta fram dem bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort.

En global rörelse

Lokala hbtqi- eller SOGIESC-organisationer arbetar med allt från påverkansarbete lokalt och nationellt, till stöd till individer, hivprevention, utbildning, sociala mötesplatser, kampanjarbete, pridefestivaler och mycket mera.

Jämställdhet

Personer som identifierar sig som kvinnor och flickor har mindre social, politisk och ekonomisk makt än cismän världen över.

Lagen - motståndarnas vapen

72 stater och territorier runt om i världen kriminaliserar samkönade sexuella handlingar. Straffen varierar mellan fängelsestraff, spöstraff och i värsta fall döden.

Särskilda utmaningar

Fattigdomen i världen är djup och utbredd. Den är i ständig förändring och tar sig många olika uttryck, allt från sjukdom och svält till diskriminering.