Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen väljs vid RFSL:s  kongress som hålls vartannat år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhet som kongressen fastställer, fastställa budget, utse förbundskansliets verksamhetschef, med mera. Till detta kan förbundsstyrelsen ta egna initiativ. Förbundsstyrelsen träffas en gång i månaden (digitalt eller fysiskt) för diskussion och beslut i övergripande frågor. Förbundsstyrelsen 2023-2025 valdes på kongressen 2023. Förbundsstyrelsen arbetar i nära samverkan med RFSL:s förbundskansli.

Förbundsstyrelse 2023-2025

Peter Sidlund Ponkala, förbundsordförande
Bostadsort:
 Stockholm
E-post: peter.sidlund.ponkala@rfsl.se

Petra Douhane, vice förbundsordförande
Bostadsort: Lund
E-post: petra.douhane@rfsl.se

Vix Herjeryd, förbundskassör
Bostadsort: Stockholm
E-post: vix.herjeryd@rfsl.se

Ledamöter

Adam Alian
Bostadsort: Göteborg
E-post: adam.alian@rfsl.se

Nicklas Axelsson
Bostadsort: Göteborg
E-post: nicklas.axelsson@rfsl.se

Maria Bergqvist
Bostadsort: Norrköping
E-post: maria.bergqvist@rfsl.se

Pär Brubäcken
Bostadsort: Skellefteå
E-post: par.brubacken@rfsl.se

Fredrik Engström
Bostadsort: Göteborg
E-post: fredrik.engstrom@rfsl.se

Lea Larsson
Bostadsort: Stockholm
E-post: lea.larsson@rfsl.se

Pell Uno Larsson
Bostadsort: Örebro
E-post: pell.uno.larsson@rfsl.se

Tuomas Laulajainen
Bostadsort: Stockholm
E-post: tuomas.laulajainen@rfsl.se

Elias Fjellander (RFSL Ungdoms ledamot)
Bostadsort: Stockholm
E-post: elias.fjellander@rfslungdom.se

Ersättare

Linda Westerlund Snecker 
Bostadsort: Norrköping
E-post: linda.snecker@rfsl.se

Alex Lithander
Bostadsort: Visby
E-post: alex.lithander@rfsl.se

Jacob Lidman (RFSL Ungdoms ersättare)
Bostadsort: Göteborg
E-post: jacob.lidman@rfslungdom.se