Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen väljs vid RFSL:s  kongress som hålls vartannat år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhet som kongressen fastställer, fastställa budget, utse förbundskansliets verksamhetschef, med mera. Till detta kan förbundsstyrelsen ta egna initiativ. Förbundsstyrelsen träffas ett antal helger per år för diskussion och beslut i övergripande frågor. Förbundsstyrelsen 2019-2021 valdes på kongressen 2019 i Borås. Förbundsstyrelsen arbetar i nära samverkan med RFSL:s förbundskansli.

Förbundsstyrelse 2019-2021

Deidre Palacios, förbundsordförande
Bostadsort: Stockholm
E-post: deidre.palacios@rfsl.se

Peter Sidlund Ponkala, tf vice förbundsordförande
Bostadsort: Stockholm
E-post: peter.sidlund.ponkala@rfsl.se

Moa Björnemalm, förbundskassör
Bostadsort: Stockholm
E-post: moa.bjornemalm@rfsl.se

Ledamöter

Pär Brubäcken
Bostadsort: Skellefteå
E-post: par.brubacken@rfsl.se

Pell Uno Larsson
Bostadsort: Örebro
E-post: pell-uno.larsson@rfsl.se

Madde Lundin 
Bostadsort: Göteborg
E-post: madde.lundin@rfsl.se

Elias Artur Fjellander (RFSL Ungdoms ledamot)
Bostadsort: Uppsala
E-post: elias.artur.fjellander@rfslungdom.se

Ersättare

Robin Nordh (1:e ersättare)
Bostadsort: Motala
E-post: robin.nordh@rfsl.se

Morgan Grafström (2:a ersättare)
Bostadsort: Sundsvall
E-post: morgan.grafstrom@rfsl.se

Jêran Rostam (RFSL Ungdoms ersättare)
Bostadsort: Stockholm
E-post: jeran.rostam@rfslungdom.se