Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen väljs vid RFSL:s  kongress som hålls vartannat år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhet som kongressen fastställer, fastställa budget, utse förbundskansliets verksamhetschef, med mera. Till detta kan förbundsstyrelsen ta egna initiativ. Förbundsstyrelsen träffas en gång i månaden (digitalt eller fysiskt) för diskussion och beslut i övergripande frågor. Förbundsstyrelsen 2021-2023 valdes på kongressen 2021. Förbundsstyrelsen arbetar i nära samverkan med RFSL:s förbundskansli.

Förbundsstyrelse 2021-2023

Peter Sidlund Ponkala, tillförordnad förbundsordförande
Bostadsort:
 Stockholm
E-post: peter.sidlund.ponkala@rfsl.se

Michal Budryk, förbundskassör
Bostadsort: Stockholm
E-post: michal.budryk@rfsl.se

Ledamöter

Pär Brubäcken
Bostadsort: Skellefteå
E-post: par.brubacken@rfsl.se

Fredrik Engström
Bostadsort: Göteborg
E-post: fredrik.engstrom@rfsl.se

Lea Larsson
Bostadsort: Stockholm
E-post: lea.larsson@rfsl.se

Pell Uno Larsson
Bostadsort: Örebro
E-post: pell.uno.larsson@rfsl.se

Robin Nordh 
Bostadsort: Göteborg
E-post: robin.nordh@rfsl.se

Viktoria Nyström
Bostadsort: Stockholm
E-post: viktoria.nystrom@rfsl.se

Elias Artur Fjellander (RFSL Ungdoms ledamot)
Bostadsort: Uppsala
E-post: elias.artur.fjellander@rfslungdom.se

Ersättare

Linda Westerlund Snecker 
Bostadsort: Norrköping
E-post: linda.snecker@rfsl.se

Jacob Lidman (RFSL Ungdoms ersättare)
Bostadsort: Stockholm
E-post: jacob.lidman@rfslungdom.se