Förbundsstyrelse

Organisation och förtroendevaldaRFSLFoto: Katja Sandström

Förbundsstyrelsen väljs vid RFSL:s  kongress som hålls vartannat år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhet som kongressen fastställer, fastställa budget, utse förbundskansliets verksamhetschef, med mera. Till detta kan förbundsstyrelsen ta egna initiativ. Förbundsstyrelsen träffas ett antal helger per år för diskussion och beslut i övergripande frågor. Förbundsstyrelsen 2018-2019 valdes på kongressen 2018 i Skövde. Förbundsstyrelsen arbetar i nära samverkan med RFSL:s förbundskansli och har en handläggare som är anställd på förbundskansliet.

Förbundsstyrelse 2018-2019


Sandra Ehne, förbundsordförande
Bostadsort: Stockholm
E-post: sandra.ehne@rfsl.se

Deidre Palacios, vice förbundsordförande
Bostadsort: Stockholm
E-post: deidre.palacios@rfsl.se

Preethi Huczkowski, tf förbundskassör
Bostadsort: Sundsvall
E-post: preethi.huczkowski@rfsl.se

Ledamöter

Cihan Arikan
Bostadsort: Malmö
E-post: cihan.arikan@rfsl.se

Frank Berglund
Bostadsort: Stockholm
E-post: frank.berglund@rfslungdom.se

Lovisa Brade Haj, ledamot
Bostadsort: Stockholm
E-post: lovisa.brade.haj@rfsl.se

Andreas Hernbo
Bostadsort: Göteborg
E-post: andreas.hernbo@rfsl.se

Saga Karlsson
Bostadsort: Uppsala
E-post: saga.karlsson@rfsl.se

Linda Moestam
Bostadsort: Luleå
E-post: linda.moestam@rfsl.se

Camilla Schulz
Bostadsort: Göteborg
E-post: camilla.schulz@rfsl.se

Emelie Mire Åsell
Bostadsort: Stockholm
E-post: emelie.mire@rfsl.se

Jêran Rostam (RFSL Ungdoms ledamot)
Bostadsort: Stockholm
E-post: jeran.rostam@rfslungdom.se

Ersättare

Pell Uno Larsson (1:e ersättare)
Bostadsort: Örebro
E-post: pell-uno.larsson@rfsl.se

Madde Lundin  (2:a ersättare)
Bostadsort: Göteborg
E-post: madde.lundin@rfsl.se

Mayson Joacimsbarn Persson (RFSL Ungdoms ersättare)
Bostadsort: Stockholm
E-post: mayson.joacimsbarn.persson@rfslungdom.se