Förbundsstyrelse

Organisation och förtroendevaldaRFSLFoto: Katja Sandström

Förbundsstyrelsen väljs vid RFSL:s  kongress som hålls vartannat år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhet som kongressen fastställer, fastställa budget, utse förbundskansliets verksamhetschef, med mera. Till detta kan förbundsstyrelsen ta egna initiativ. Förbundsstyrelsen träffas ett antal helger per år för diskussion och beslut i övergripande frågor. Förbundsstyrelsen 2018-2019 valdes på kongressen 2018 i Skövde. Förbundsstyrelsen arbetar i nära samverkan med RFSL:s förbundskansli och har en handläggare som är anställd på förbundskansliet.

Förbundsstyrelse 2018-2019

 

Sandra Ehne, förbundsordförande 
Bostadsort: Stockholm
Mobil: + 72 33 05 024 (obs ej sms)
E-post: sandra.ehne@rfsl.se

 

Deidre Palacios, vice förbundsordförande
Bostadsort: Stockholm
E-post: deidre.palacios@rfsl.se

 

Andreas Saleskog

Andreas Saleskog, förbundskassör
Bostadsort: Karlshamn
E-post: andreas.saleskog@rfsl.se

 

Ledamöter

Cihan Arikan

Cihan Arikan
Bostadsort: Malmö
E-post: cihan.arikan@rfsl.se


Frank Berglund

Bostadsort: Stockholm
E-post: frank.berglund@rfslungdom.se

 

Lovisa Brade Haj, ledamot
Bostadsort: Stockholm
E-post: lovisa.brade.haj@rfsl.se

 

Andreas Hernbo
Bostadsort: Göteborg
E-post: andreas.hernbo@rfsl.se

 

Preethi Huczkowski

Preethi Huczkowski
Bostadsort: Sundsvall
E-post: preethi.huczkowski@rfsl.se

 

Saga Karlsson
Bostadsort: Uppsala
E-post: saga.karlsson@rfsl.se

 

Linda Moestam
Bostadsort: Luleå
E-post: linda.moestam@rfsl.se

 

Camilla Schulz
Bostadsort: Göteborg
E-post: camilla.schulz@rfsl.se

Mire Åsell

Emelie Mire Åsell
Bostadsort: Stockholm
E-post: emelie.mire@rfsl.se

 

Felix Lekare (RFSL Ungdoms ledamot)
Bostadsort: Borås
E-post: felix.lekare@rfslungdom.se

 

Ersättare

Pell Uno Larsson (1:e ersättare)
Bostadsort: Örebro
E-post: pell-uno.larsson@rfsl.se

 

Madde Lundin  (2:a ersättare)
Bostadsort: Göteborg
E-post: madde.lundin@rfsl.se

 

Tanya Charif  (3:e ersättare)
Bostadsort: Göteborg
E-post: tanya.charif@rfsl.se

 

Mona Hared Muse (RFSL Ungdoms ersättare)
Bostadsort: Stockholm
E-post: mona.hared@rfslungdom.se