Att skriva normkritiskt

Hbtqi-fakta & tipsRFSLFoto: Mathilda Piehl

Att skriva inkluderande och normkritiskt är inte svårt. Här får du tips om hur du kan skriva inkluderande.

Det normkritiska perspektivet är viktigt för att alla läsare som du vill nå ska känna sig inkluderade och tilltalade. För att de ska göra det är det viktigt att du som skriver har reflekterat över dina egna värderingar och vilka förväntningar du har på läsaren. Undvik att ta för givet att läsaren är på ett visst sätt.

Undvik uttryck som ”normal” eftersom det kan uppfattas som att andra människor är onormala. Skriv hellre ”vanlig” eller förklara på ett annat sätt som är lätt att förstå utan att verka utpekande. Värdera inte olikheter eller beskriv något som ett problem om det inte är det.

Undvik att prata om kön eller beskriva och dela in människor efter kön om det inte är relevant. Utgå inte heller från olikheter mellan kön eller hur vanligt eller ovanligt något är i olika grupper, eller olikheter i förutsättningar i olika grupper, om det inte är viktigt för det du vill förmedla till den enskilda läsaren.

Var uppmärksam på olika normer som kan lysa igenom texten. Förutsätt inte att läsaren:

 • är heterosexuell
 • har en partner
 • är cisperson (en person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet)
 • har en viss hudfärg
 • är född eller uppvuxen i Sverige
 • känner till din stad eller stadsdel
 • har en viss tro
 • vill ha eller kan få barn
 • har två föräldrar eller har föräldrar av olika kön
 • lever med eller har vuxit upp med biologiska föräldrar
 • inte har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • har en viss ekonomi eller livssituation

Hen

Hen är ett inkluderande pronomen för personer som inte vill definieras utifrån kön. Hen är också ett praktiskt pronomen när könet är irrelevant eller okänt.

Om du vill undvika att skriva hon, han eller hen så kan ”du-tilltal” vara ett bra alternativ. Det brukar även ge texten ett personligt och direkt tilltal. I vissa fall kan det dock uppfattas som utpekande när det handlar om känsliga ämnen. Då kan ”man” eller ”en” vara alternativ även om de också kan uppfattas som passiva och distanserande.

Hbtqi i text

Det finns några saker att tänka på när man skriver om hbtqi. Hur beskrivs hbtqi? Skapas ett tydligt vi och dem? Vad kan det i så fall få för konsekvenser? Detsamma gäller för hur homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer eller intersexpersoner beskrivs. Jämför med hur texten skulle uppfattats om du byter ut h, b, t, q eller i mot hetero eller en annan kategori av människor.

Inkludering i bild

Några generella saker att titta på när det gäller bilder kan vara:

 • Används bilder på samkönade par?
 • Används bilder på personer som bryter mot cis-normen?
 • Är bilderna respektfulla och har personerna som porträtterats godkänt användningen av bilderna?