Vi vill ha din åsikt: EU hbtqi-undersökning är nu öppen!

Hbtqi-fakta & tipsRFSL

Är du lesbisk, homosexuell, bisexuell, trans, intersex eller queer (hbtqi) och bor i Europa? Vi vill ha din åsikt! Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har nyligen lanserat sin EU-omfattande undersökning för att fånga upp erfarenheter, åsikter och utmaningar hos HBTQI-personer. Resultaten kommer att driva på politik för att ytterligare skydda och främja HBTQI-personers rättigheter.

Den här undersökningen är öppen för hbtqi-personer i åldrarna 15 år och uppåt i 30 länder: de 27 EU medlemsstaterna plus Albanien, Serbien och Nordmakedonien. Den syftar till att ge HBTQI-personer chansen att dela sina erfarenheter, berättelser och utmaningar. 

Undersökningen kommer att vara tillgänglig fram till slutet av juli 2023. Resultaten från undersökningen kommer att publiceras under 2024 och göra det möjligt för FRA att bedöma framstegen sedan den senaste undersökningen som genomfördes 2019. 

HBTI undersökningen från 2019 visade att det fortfarande finns en lång väg kvar för att komma närmare hbtqi-jämlikhet i Europa. Våld och diskriminering mot hbtqi-personer förekommer fortfarande i stor omfattning mot hbtqi-personer. Detsamma gäller rädslan att röra sig fritt som hbtqi-person. 

Resultaten hjälpte till att forma Europeiska kommissionens HBTQI-jämlikhetsstrategi 2020–2025. De bidrog till utvecklingen av likabehandlingspolicys och initiativ för att stödja och skydda hbtqi-personer i hela Europa.

FRA uppmuntrar hbtqi-communityt att delta, säga vad de tycker och dela det bland familj och vänner. Du kan följa undersökningen på sociala media med hashtaggen #LGBTIQsurvey.

Undersökningen tar bara 20 minuter att genomföra. Det är frivilligt att delta. Data lagras endast lokalt på enheter. De tas bort när undersökningen är klar.

Statistiska konsultföretagen Agilis och Metron Analysis, tillsammans med Homo Evolution (en hbtqi-kommunikationsbyrå), hjälper FRA med genomförandet av undersökningen.