RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen väljs vid RFSL:s kongress som hålls vartannat år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhet som kongressen fastställer.

Stadgar

Stadgar antagna av RFSL:s kongress i Skövde den 11-13 maj 2018. Senast reviderade av RFSL:s kongress i Stockholm den 27-29 oktober 2023.

Avdelningsstadgar för RFSL

Avdelningsstadgarna antogs vid RFSL:s kongress 11-13 maj 2018. De gäller för alla avdelningar och deras verksamheter, och ska gälla för alla föreningar som ansluter sig till…

Organisering och ekonomi

RFSL består av tre separata organisationer som gemensamt finansierar den verksamhet som utförs av RFSL Förbund. RFSL:s huvudsakliga ändamål är att stärka hbtqi-personers rättigheter i Sverige…

Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

Revisorer

All RFSL:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av RFSL:s revisorer.

 

Antirasistisk handlingsplan 2021-2023

För RFSL handlar begreppet antirasism bl.a. om att förebygga och motverka rasism, att undersöka på vilket sätt rasism drabbar hbtqi-personer och hur rasism drabbar hbtqi-personer inom organisationen och communityt.

Uppförandekod

RFSL har en gemensam uppförandekod för alla förtroendevalda, medarbetare, volontärer och andra som representerar organisationen. Tillsammans bär vi RFSL:s värderingar och förtroende internt och externt.

Arbetsgivarpolicy

Alla arbetsgivare inom RFSL ska arbeta bland annat för att förbundet ska ha en säker verksamhet av hög kvalitet, vara en attraktiv arbetsplats som lockar och utvecklar rätt kompetenser samt tar ansvar för systematiskt arbete för god arbetsmiljö och mot diskriminering.

Whistleblower-policy

Vår whistleblower-policy har som syfte att underlätta rapportering som kan leda till att RFSL upptäcker och kan åtgärda eventuella oegentligheter i verksamheten. Fastställd av RFSL:s kongress, oktober 2021.

Regler för volontär- verksamhet

Ideellt aktiva medlemmar är grundbulten i RFSL:s verksamhet. De gemensamma reglerna syftar till att ta hand om volontärerna på bästa sätt och skapa förutsättningar för en säker verksamhet med hög kvalitet. Fastställda av RFSL:s kongress, oktober 2021.

Historia

Följ RFSL:s historia från 1950-talet och framåt i en sammanställning gjord av vår mångårige medarbetare Lars Jonsson. Historieskrivningen sträcker sig mellan 1950-1990, de första fyrtio åren…