RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen väljs vid RFSL:s kongress som hålls vartannat år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhet som kongressen fastställer.

Stadgar

Stadgar antagna av RFSL:s kongress i Skövde den 11-13 maj 2018. Senast reviderade av RFSL:s kongress i Borås den 18-20…

Avdelningsstadgar för RFSL

Avdelningsstadgarna antogs vid RFSL:s kongress 11-13 maj 2018. De gäller för alla avdelningar och deras verksamheter, och ska gälla för alla föreningar som ansluter sig till…

Organisering och ekonomi

RFSL består av tre separata organisationer som gemensamt finansierar den verksamhet som utförs av RFSL Förbund. RFSL:s huvudsakliga ändamål är att stärka hbtqi-personers rättigheter i Sverige…

Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

Revisorer

All RFSL:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av RFSL:s revisorer.

 

Mål 2021-2023

RFSL verkar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter. Här kan du läsa RFSL:s av sin kongress antagna mål för samhällsförändring.