RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Kongress och förtroenderåd

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet. Förtroenderådet hålls vartannat år det år RFSL inte håller kongress.

Förbunds-styrelse

Förbundsstyrelsen väljs vid RFSL:s  kongress som hålls vartannat år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som kongressen fastställer.

Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

Verksamhetsplan 2016-2018

RFSL verkar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter. Här kan du läsa RFSL:s verksamhetsplan, som gäller fram till kongressen 2018.

Stadgar

Stadgar antagna 2014 och senast reviderade av RFSL:s kongress i Malmö den 6-8 maj 2016.

Utskott

Styrelsens arbete sker delvis i det Verkställande utskottet, det Internationella utskottet och i Hälsoutskottet.