RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen väljs vid RFSL:s  kongress som hålls vartannat år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhet som kongressen fastställer.

Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

Avdelningsstadgar för RFSL

Avdelningsstadgarna antogs vid RFSL:s kongress 11-13 maj 2018. De gäller för alla avdelningar och deras verksamheter, och ska gälla för alla föreningar som ansluter sig till…

Mål 2018-2021

RFSL verkar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter. Här kan du läsa RFSL:s av sin kongress antagna mål för samhällsförändring.

Stadgar

Stadgar antagna av RFSL:s kongress i Skövde den 11-13 maj 2018. Senast reviderade av RFSL:s kongress i Borås den 18-20 oktober 2019.

Organisering och ekonomi

RFSL består av tre separata organisationer som gemensamt finansierar den verksamhet som utförs av RFSL Förbund. RFSL:s huvudsakliga ändamål är att stärka hbtq-personers rättigheter i Sverige…

Revisorer

All RFSL:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av RFSL:s revisorer.