RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Kongress och förtroenderåd

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet. Förtroenderådet hålls vartannat år det år RFSL inte håller kongress.

Förbunds-styrelse

Förbundsstyrelsen väljs vid RFSL:s  kongress som hålls vartannat år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhet som kongressen fastställer.

Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

Avdelningsstadgar för RFSL

Avdelningsstadgarna antogs vid RFSL:s kongress 11-13 maj 2018. De gäller för alla avdelningar och deras verksamheter, och ska gälla för alla föreningar som ansluter sig till…

Mål 2018-2021

RFSL verkar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter. Här kan du läsa RFSL:s av sin kongress antagna mål för samhällsförändring.

Whistle Blower Policy

Fastställd 2015-02-17 Introduktion RFSL har en hög standard av öppenhet, ärlighet och ansvar. Vi värnar om och är stolta över vårt anseende och en välfungerande verksamhet.…