RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen väljs vid RFSL:s  kongress som hålls vartannat år. Förbundsstyrelsen har i uppdrag att verkställa den verksamhet som kongressen fastställer.

Kongress och företroende- råd

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet. Förtroenderådet hålls vartannat år…

Valberedning

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter på förbundskongressen.

Avdelningsstadgar för RFSL

Avdelningsstadgarna antogs vid RFSL:s kongress 11-13 maj 2018. De gäller för alla avdelningar och deras verksamheter, och ska gälla för alla föreningar som ansluter sig till…

Mål 2018-2021

RFSL verkar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter. Här kan du läsa RFSL:s av sin kongress antagna mål för samhällsförändring.

Whistle Blower Policy

Fastställd 2015-02-17 Introduktion RFSL har en hög standard av öppenhet, ärlighet och ansvar. Vi värnar om och är stolta över vårt anseende och en välfungerande verksamhet.…

Organisering och ekonomi

RFSL består av tre separata organisationer som gemensamt finansierar den verksamhet som utförs av RFSL Förbund. RFSL:s huvudsakliga ändamål är att stärka hbtq-personers rättigheter i Sverige…

Revisorer

All RFSL:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av RFSL:s revisorer.