RFSL Kontakta oss Kontakta oss SV
RFSL

The Board

The Board is elected at the RFSL Congress, which is held every two years.

Kongress och företroende- råd

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet. Förtroenderådet hålls vartannat år…

Avdelningsstadgar för RFSL

Avdelningsstadgarna antogs vid RFSL:s kongress 11-13 maj 2018. De gäller för alla avdelningar och deras verksamheter, och ska gälla för alla föreningar som ansluter sig till…

Stadgar

Stadgar antagna av RFSL:s kongress i Skövde den 11-13 maj 2018.