RFSL Kontakta oss Kontakta oss SV
RFSL

Kongress och förtroenderåd

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet. Förtroenderådet hålls vartannat år det år RFSL inte håller kongress.

The Board

The Board is elected at the RFSL Congress, which is held every two years.

Avdelningsstadgar för RFSL

Avdelningsstadgarna antogs vid RFSL:s kongress 14-05-02/05-04. De gäller för alla avdelningar och deras verksamheter, och ska gälla för alla föreningar som ansluter sig till förbundet RFSL.

Stadgar

Stadgar antagna 2018 av RFSL:s kongress i Skövde den 11-13 maj 2018.