RFSL Kontakta oss Kontakta oss SV
RFSL

Kongress och förtroenderåd

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet. Förtroenderådet hålls vartannat år det år RFSL inte håller kongress.

The Board

The Board is elected at the RFSL Congress, which is held every two years.

Stadgar

Stadgar antagna 2014 och senast reviderade av RFSL:s kongress i Malmö den 6-8 maj 2016.