RFSL Senior besökte FRI i Oslo og Akershus

SeniorsRFSL

Under två dagar var projektledaren för RFSL:s nationella seniorprojekt Vanja Braathen, och sammankallande för RFSL:s nationella seniornätverk Pell Uno Larsson på besök hos RFSL:s syskonorganisation FRI i Oslo. På plats var också Alice Wallace och Megan Herring från organisationen Opening Doors i London.


Under två dagars möte bytte vi erfarenheter och inspirerades av varandras arbete. FRI Oslo og Akershus arrangerar sociala mötesplatser för äldre hbtqi-personer som äger rum på ett äldreboende i Oslo. Här träffas ett 40-tal personer varannan vecka för att umgås och fika. FRI Oslo og Akershus har dessutom två medlemsgrupper för äldre hbtqi-personer, “Lesbiska i dagsljus” och “Bögar i dagsljus”. Grupperna har många olika aktiviteter beroende på intresse och de träffas alltid på dagtid, vilket är anledningen till namnen. 

Opening Doors London bedriver ett gäng olika verksamheter för hbtqi-seniorer i London. De har sociala träffar och minneskafé för medlemmar som har drabbats av demens. Men det som utmärker organisationen är deras väntjänstprogram som de bedriver sedan nio år, där volontärer paras ihop med äldre personer som är begränsade på grund av ålder eller funktionsnedsättning och inte har möjlighet att komma till de sociala träffarna. Väntjänsten är enligt Alice och Megan mycket populär och uppskattad, både av brukare och volontärer.  

Teamet från RFSL bidrog med lite ny statistik från vår enkätstudie som visar att äldre hbtqi-personer i Sverige som inte är öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet, samt de som inte har så mycket kontakt med andra hbtqi-personer, känner sig ensamma i större utsträckning än övriga.