Compensation for Forced Sterilizations

TransRFSLPhoto: Eveline Johnsson

Information for you who want to know more about the decision to pay compensation to trans people who were forcibly sterilized between 1972 and 2013 in Sweden.

March 21st 2018, the Swedish parliament took the decision to pay compensation to trans people who were forcibly sterilized between 1972 and 2013. Approximately 600-700 people will be eligible for this compensation of 225 000 SEK/~EUR 22 500. Sweden is the first country to compensate trans people for the severe human rights violation that the forced sterilizations constituted.

RFSL welcomes this decision that will mark an end to a very long process. Sweden becomes the first country to pay damages to the victims of forced sterilization as a requirement to attain legal gender recognition. The global trans movement has followed the Swedish process and RFSL hopes that the progress in Sweden can lead the way for other countries to pay damages to trans people who have been forcibly sterilized. Hopefully this will also help push countries who still have this requirement to abolish this harmful procedure.

Sweden has a long history of forced sterilizations of different vulnerable groups. In the 1990’s, the Swedish state paid damages to other groups subjected to forced sterilizations. Trans people will be the last group to now get compensation and restitution.

Read about the decision of Swedish parliament on the the Swedish parliament web page (in Swedish).

The Legal, Financial and Administrative Services Agency’s press release about Compensation for Forced Sterilizations (in Swedish).

 

Short background in Swedish

Från och med januari 2013 får tvångssteriliseringar inte längre ske i Sverige. De strider mot regeringsformen, mot Europakonventionen och är diskriminerande, konstaterade Kammarrätten i Stockholm i en dom från december 2012. Då hade tvångssteriliseringarna av personer som ville byta juridiskt kön pågått sedan 1972.

Sommaren 2013 upphävdes också själva kravet i lagtexten av riksdagen. Efter det lämnade cirka 160 personer in ett ersättningsanspråk till Justitiekanslern för att de blivit tvångssteriliserade. RFSL, tillsammans med RFSL Ungdom, Transföreningen FPES, KIM och Diskrimineringsbyrån i Uppsala, stod bakom ansökan som juristen Kerstin Burman arbetat med. Justitiekanslern avslog ansökan sommaren 2014 och menade, tvärtemot kammarrätten, att det inte alls handlade om tvångssterilisering.

Efter avslaget fattade organisationerna beslutet att stämma staten för det fall regeringen inte självmant skulle betala ut ersättning för den kränkning som skett. RFSL träffade Gabriel Wikström vintern 2015 för att framföra kravet om kompensation och upprättelse och sedan dess har kontakterna i frågan fortsatt.

Eftersom den politiska processen varit långdragen har dock Kerstin Burman arbetat på en stämningsansökan med åtta pilotfall för att stämma staten om ett politiskt initiativ inte skulle komma. Men den 27 april 2017 meddelade folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att regeringen beslutat om att ta initiativ till en ny lag som ska möjliggöra ekonomisk kompensation till de personer som tvångssteriliserats till följd av tidigare krav i könstillhörighetslagen.

Kerstin Burman

Foto: Frida Jacobsen Zellinger

Ekonomisk ersättning kan naturligtvis inte helt kompensera för den grova kränkning som tvångssteriliseringarna inneburit. Men en ekonomisk kompensation på regeringens initiativ blir ett offentligt erkännande av att det som hänt de här individerna var fel – så här får en stat inte behandla sina medborgare. På 1970-talet upphävdes de lagar som möjliggjorde tvångssterilisering av andra grupper och år 2000 beslutade regeringen att be om ursäkt och betala ut ekonomisk kompensation till de som tidigare tvångssteriliserats.

 

Maria Sundin

– Nu får vi samma upprättelse som de andra tvångssteriliserade, det känns som ett oerhört erkännande av regeringen av att staten har gjort fel. När jag har pengarna i handen så kommer jag fira, sade Maria Sundin om beskedet i april 2017, dåvarande ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och en av de som varit med i processen för att få ekonomisk kompensation.