Film: Förlossningsrädsla

Ser förlossningsrädsla likadan ut hos alla gravida och deras närstående, oavsett vilka identiteter och positioner i samhället som den gravida har? Både ja och nej. Hör forskaren Anna Malmquist berätta om vad som är viktigt att veta för att kunna nå och behandla förlossningsrädsla hos lesbiska, bisexuella och transpersoner (lbt-personer).

Anna Malmquist har nyligen genomfört den första svenska studien om förlossningsrädsla hos lbt-personer i Sverige, och berättar i denna film om vad du som arbetar med förlossningsrädsla behöver känna till i mötet med förlossningsrädda lbt-personer. 

Minoritetsstress påverkar lbt-personers förlossningsrädsla, och kunskap runt detta kommer att vara värdefullt att bära med sig i flera olika vårdsituationer. Olika faktorer kommer att påverka möjligheterna för gravida och deras närstående att känna trygghet och lita på vårdpersonal, något som på många sätt är en förutsättning för att kunna behandla till exempel förlossningsrädsla. En annan sådan faktor som kan påverka är att vara utsatt för rasism.

Läs mer om studiens resultat i denna vetenskapliga artikel: Minority stress adds an additional layer to fear of childbirth in lesbian and bisexual women, and transgender people.

Förlossningsrädsla är vanligt, ungefär 14% av alla livmoderbärare är rädda för att föda barn. 

Anna berättar mer om studien

Idag finns ganska mycket kunskap om hur lesbiska och bisexuella kvinnor upplever möten i sjukvården i samband med graviditet och förlossning, bland annat den forskning jag själv gjort tidigare. Från den tidigare forskningen vet vi att många känner en stor oro för att möta fördomsfullhet och okunnighet kring sin sexualitet eller sin relation, och dessvärre är det många som upplever dåligt bemötande. Innan denna studie har det inte funnits någon forskning alls om just förlossningsrädsla hos lbt-personer, men vi vet sedan tidigare att oro för dåligt bemötande kan öka risken för förlossningsrädsla.

“Vi vet också att psykisk ohälsa är vanligare hos hbtq-personer än hos heterocis-personer, och dessvärre ökar risken för förlossningsrädsla hos dem med annan psykisk ohälsa”.

Detta gjorde att vi tyckte att det var viktigt att undersöka både hur vanligt förlossningsrädsla är bland lbt-personer, men också hur förlossningsrädslan tar sig uttryck i den här gruppen. Det är ju också så att många lbt-personer bildar familj med en partner som också kan föda barn, och förlossningsrädsla kan påverka både relationen och livet i stort även när partnern går igenom en graviditet.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer, får du gärna höra av dig till oss på RFSL Regnbågsfamiljer, eller till Anna Malmquist på anna.malmquist@liu.se