Seniorprojektet

SeniorsRFSLPhoto: Lysa Öster

Seniorprojektet drog igång hösten 2019 med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen och riktar sig till hbtqi-personer som är 60 år eller äldre.

Syftet med projektet är att engagera fler äldre inom RFSL och att synliggöra äldre hbtqi-personers erfarenheter för att på så vis motverka ofrivillig ensamhet och isolering. Genom projektet har vi möjlighet att arbeta med att skapa fler mötesplatser för seniora medlemmar både lokalt och nationellt och att lyfta frågor som berör äldre hbtqi-personer. 

Corona förändrade i grunden förutsättningarna för vårt arbete eftersom det inte längre var möjligt eller lämpligt att ordna fysiska träffar med personer över 70 år. Samtidigt blev behovet av social samvaro ännu större på grund av den sociala isoleringen många äldre tvingades till. Vi strävade under de första åren av projektet därför efter att hitta alternativa sätt att ha kontakt, främst via digitala kanaler eller telefon.

Nu när vi har möjlighet har vi börjat träffas fysiskt, men har även behållit våra digitala träffar. Uppdaterad information om dessa och hur du anmäler dig hittar du här.

Dessutom har vi ju våra lokala seniorgrupper. Kontaktuppgifter till dem och information om var de finns kan du hitta här.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på senior@rfsl.se eller på seniormobilen: 0722 05 83 19

Du har väl inte missat vår Facebookgrupp RFSL Senior? Du hittar till den genom att klicka här. (Du måste ha ett Facebookkonto för att gå med i gruppen och det kan ta några dagar innan du blir insläppt av administratörerna)