RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

O=O: Omätbar hiv = oöverförbar hiv

Går du på behandling och har omätbara virusnivåer går det inte att överföra hiv vid sex, även om kondom inte används. Säkraste ligget om du själv vill undvika att få hiv är därför personer med omätbar hiv.

PrEP

PrEP (pre-exponerings profylax) är hiv-mediciner som kan tas för att undvika att få hiv. Här kan du läsa mer om hur tillgången ser ut där du bor och hur du får tag på det.

Slopa informations-plikten

Riksdagen har beslutat om en översyn av informationsplikten. Det betyder att informationsplikten för hiv förhoppningsvis kommer tas bort från smittskyddslagen.

World Aids Day

World Aids Day markeras 1 december varje år. Dagen är till för att minnas alla som gått bort i aids men också för att uppmärksamma och motverka det stigma som fortsätter orsaka psykisk ohälsa hos personer som lever med hiv.

Psykisk hälsa och suicidprevention

Hbtqi-personer har mer psykisk ohälsa än heterosexuella cispersoner. RFSL arbetar för att myndigheter, hälso- och sjukvården och samhället i övrigt ska få upp ögonen för detta och utföra specifika insatser för att förbättra situationen för hbtqi-personer.

Hiv

Hiv betyder humant immunbristvirus och är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. Hiv går fortfarande inte att bota men effektiva mediciner håller virusnivåerna nere och gör så att man inte kan överföra sin hiv till andra.

Hiv- och syfilistest hos RFSL

Hos RFSL kan du testa dig för hiv och syfilis med snabbt provsvar på vissa orter i landet. Mottagningarna är främst till för transpersoner och män som har sex med män.

Testnings- påminnelse

För dig som är man och/eller trans och har sex med män finns RFSL:s testningspåminnelse. Det är en SMS-tjänst där du kan få påminnelse per SMS när det är dags att testa sig för hiv och könssjukdomar.

Gonorré

Gonorré är en bakterie som kan överföras sexuellt och sätta sig i könet, svalget och analen. Här hittar du allt du behöver veta.

Klamydia

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Här hittar du allt du behöver veta om klamydia och den mindre vanliga varianten LGV.

Syfilis

Syfilis är en relativt ovanlig könssjukdom men har på senare år ökat bland män som har sex med män. Syfilis kan få allvarliga hälsokonsekvenser om den inte behandlas.

HPV

HPV är ett virus som överförs lätt och som de flesta som har sex med andra någon gång kommer få. Läs mer här!

Herpes

Herpes är ett mycket vanligt virus. Här hittar du allt du behöver veta.

RFSL om sex mot ersättning

För RFSL som rättighetsorganisation är det en självklarhet att stå upp för att alla som har sex mot ersättning ska ha tillgång till sina mänskliga rättigheter…

Blodgivning

Ända sedan hiv kom till Sverige har det funnits olika regler gällande blodgivning beroende på sexuell praktik. Här hittar du fakta om blodgivning.