RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Syfilis ökar!

Syfilis är en sexuellt överförbar infektion (sti) som ökar, både i Sverige och i Europa generellt, framför allt bland män som har sex med män. På den här sidan har vi sammanställt information som gör det enklare att skydda dig själv och dina partners från syfilis – på semestern och hemma.

PrEP

PrEP (pre-exponerings profylax) är hiv-mediciner som kan tas för att undvika att få hiv. PrEP börjar äntligen bli mer tillgängligt i Sverige. Här kan du läsa mer om hur tillgången ser ut där du bor.

Hiv

Hiv betyder humant immunbristvirus och är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. Det upptäcktes i början av 1980-talet och idag kan de flesta som har hiv i Sverige få en bra och effektiv behandling men det går fortfarande inte att bota.

Hiv- och syfilistest på RFSL

Hos RFSL kan du testa dig för hiv och syfilis med snabbt provsvar på vissa orter i landet. Mottagningarna är främst till för transpersoner samt män som har sex med män.

Smittfri hiv

Nästan alla som vet att de lever med hiv i Sverige idag - 95 procent - har smittfri hiv. Det har man när man får behandling…

Testnings- påminnelse

För dig som är man och har sex med andra män eller för dig som är transperson finns RFSL:s testningspåminnelse. Det är en SMS-tjänst där du kan få påminnelse per SMS när det är dags att testa sig för hiv och könssjukdomar.

World Aids Day: O=O

Går du på behandling och har omätbara virusnivåer går det inte att överföra hiv vid sex, även om kondom inte används. Säkraste ligget om du själv vill undvika att få hiv är därför personer med omätbar hiv.

Så arbetar RFSL med hälsa och hiv-prevention

RFSL har arbetat med frågor som rör hiv och sexualitet sedan hivepidemin startade i Sverige, 1982. Vi arbetar med en sexualpositiv hivprevention som riktar sig till de grupper som är mest påverkade av hiv och könssjukdomar och för att stärka alla hbtq-personers hälsa.

Psykisk hälsa

Hbtq-personer är mer utsatta för psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än heterosexuella cispersoner. RFSL arbetar för att myndigheter, hälso- och sjukvården och samhället i övrigt ska få upp ögonen för detta och utföra specifika insatser för att förbättra situationen för hbtq-personer.

Könsbekräftande vård

Många transpersoner behöver vård och behandling för att kroppen ska stämma bättre överens med könsidentiteten. Här finner du en kort översikt över hur vården ser ut.

Könssjukdomar

Det finns en mängd sexuellt överförbara infektioner, eller könssjukdomar, som man som sexuellt aktiv kan behöva ha lite koll på.

Projekt, hiv och hälsa

Sexperterna Chatt, Nyanlända hbtq-personers hälsa, workshops om sex, säkrare sex och hiv/STI till Newcomers är projektverksamheter som bedrivs av RFSL.

Blodgivning

Ända sedan hiv kom till Sverige har det funnits olika regler gällande blodgivning beroende på sexuell praktik. Här hittar du fakta om blodgivning.

Hiv i smittskyddslagen

Informationsplikt är en av flera förhållningsregler som personer som lever med hiv måste följa enligt den gällande smittskyddslagen. Informationsplikten kräver att den som lever med hiv ska informera sina sexpartners om sin hiv. Läs här om RFSL:s syn på detta.