RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

World Aids Day

World Aids Day markeras 1 december varje år. Dagen är till för att minnas alla som gått bort i aids men också för att uppmärksamma och motverka det stigma som fortsätter orsaka psykisk ohälsa hos personer som lever med hiv.

O=O: Omätbar hiv = oöverförbar hiv

Går du på behandling och har omätbara virusnivåer går det inte att överföra hiv vid sex, även om kondom inte används. Säkraste ligget om du själv vill undvika att få hiv är därför personer med omätbar hiv.

PrEP

PrEP (pre-exponerings profylax) är hiv-mediciner som kan tas för att undvika att få hiv. PrEP är äntligen tillgängligt i Sverige. Här kan du läsa mer om hur tillgången ser ut där du bor och hur du får tag på det.

Gonorré

Gonorré är en bakterie som kan överföras sexuellt och sätta sig i könet, svalget och analen. Här hittar du allt du behöver veta.

Klamydia

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Här hittar du allt du behöver veta om klamydia och den mindre vanliga varianten LGV.

Syfilis

Syfilis är en relativt ovanlig könssjukdom men har på senare år ökat bland män som har sex med män. Syfilis kan få allvarliga hälsokonsekvenser om den inte behandlas.

HPV

HPV är ett virus som överförs lätt och som de flesta som har sex med andra någon gång kommer få. Läs mer här!

Herpes

Herpes är ett mycket vanligt virus. Här hittar du allt du behöver veta.

Hiv

Hiv betyder humant immunbristvirus och är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. Hiv går fortfarande inte att bota men effektiva mediciner håller virusnivåerna nere och gör så att man inte kan överföra sin hiv till andra.

Hiv- och syfilistest på RFSL

Hos RFSL kan du testa dig för hiv och syfilis med snabbt provsvar på vissa orter i landet. Mottagningarna är främst till för transpersoner samt män som har sex med män.

Testnings- påminnelse

För dig som är man och har sex med andra män eller för dig som är transperson finns RFSL:s testningspåminnelse. Det är en SMS-tjänst där du kan få påminnelse per SMS när det är dags att testa sig för hiv och könssjukdomar.

Så arbetar RFSL med hälsa och hiv-prevention

RFSL har arbetat med frågor som rör hiv och sexualitet sedan hivepidemin startade i Sverige, 1982. Vi arbetar med en sexualpositiv hivprevention som riktar sig till de grupper som är mest påverkade av hiv och könssjukdomar och för att stärka alla hbtq-personers hälsa.

RFSL om sex mot ersättning

För RFSL som rättighetsorganisation är det en självklarhet att stå upp för att alla som har sex mot ersättning ska ha tillgång till sina mänskliga rättigheter…

Psykisk hälsa

Hbtq-personer är mer utsatta för psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än heterosexuella cispersoner. RFSL arbetar för att myndigheter, hälso- och sjukvården och samhället i övrigt ska få upp ögonen för detta och utföra specifika insatser för att förbättra situationen för hbtq-personer.

Blodgivning

Ända sedan hiv kom till Sverige har det funnits olika regler gällande blodgivning beroende på sexuell praktik. Här hittar du fakta om blodgivning.

Hiv i smittskyddslagen

Informationsplikt är en av flera förhållningsregler som personer som lever med hiv måste följa enligt den gällande smittskyddslagen. Informationsplikten kräver att den som lever med hiv ska informera sina sexpartners om sin hiv. Läs här om RFSL:s syn på detta.