RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

O=O: Omätbar hiv = oöverförbar hiv

Går du på behandling och har omätbara virusnivåer går det inte att överföra hiv vid sex, även om kondom inte används. Säkraste ligget om du själv vill undvika att få hiv är därför personer med omätbar hiv.

PrEP

PrEP (pre-exponerings profylax) är hiv-mediciner som kan tas för att undvika att få hiv. PrEP är äntligen tillgängligt i Sverige. Här kan du läsa mer om hur tillgången ser ut där du bor och hur du får tag på det.

Könssjukdomar

Det finns en rad olika könssjukdomar som det kan vara bra att ha lite koll på. Här kan du bland annat läsa mer om symptom, testning och behandling.

Hiv

Hiv betyder humant immunbristvirus och är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. Hiv går fortfarande inte att bota men effektiva mediciner håller virusnivåerna nere och gör så att man inte kan överföra sin hiv till andra.

Hiv- och syfilistest på RFSL

Hos RFSL kan du testa dig för hiv och syfilis med snabbt provsvar på vissa orter i landet. Mottagningarna är främst till för transpersoner samt män som har sex med män.

Testnings- påminnelse

För dig som är man och har sex med andra män eller för dig som är transperson finns RFSL:s testningspåminnelse. Det är en SMS-tjänst där du kan få påminnelse per SMS när det är dags att testa sig för hiv och könssjukdomar.

Så arbetar RFSL med hälsa och hiv-prevention

RFSL har arbetat med frågor som rör hiv och sexualitet sedan hivepidemin startade i Sverige, 1982. Vi arbetar med en sexualpositiv hivprevention som riktar sig till de grupper som är mest påverkade av hiv och könssjukdomar och för att stärka alla hbtq-personers hälsa.

Syfilis ökar!

Syfilis är en sexuellt överförbar infektion (sti) som ökar, både i Sverige och i Europa generellt, framför allt bland män som har sex med män. På den här sidan har vi sammanställt information som gör det enklare att skydda dig själv och dina partners från syfilis – på semestern och hemma.

Psykisk hälsa

Hbtq-personer är mer utsatta för psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än heterosexuella cispersoner. RFSL arbetar för att myndigheter, hälso- och sjukvården och samhället i övrigt ska få upp ögonen för detta och utföra specifika insatser för att förbättra situationen för hbtq-personer.

Blodgivning

Ända sedan hiv kom till Sverige har det funnits olika regler gällande blodgivning beroende på sexuell praktik. Här hittar du fakta om blodgivning.

Hiv i smittskyddslagen

Informationsplikt är en av flera förhållningsregler som personer som lever med hiv måste följa enligt den gällande smittskyddslagen. Informationsplikten kräver att den som lever med hiv ska informera sina sexpartners om sin hiv. Läs här om RFSL:s syn på detta.