Hbtqi i Agenda 2030

InternationelltRFSL

Diskriminering, våld och förtryck gör att hbtqi-personer över hela världen har svårt att få jobb, hoppar av skolan och lever i fattigdom. Detta är ett hinder i arbetet för Agenda 2030 och en värld som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. På denna sida har vi samlat olika resurser för dig som vill lära dig mer om hur vi kan inkludera hbtqi-personer och varför vi inte kan uppnå en hållbar värld utan hbtqi-inkludering.

Visste du att RFSL var den enda hbtqi-organisationen som konsulterades i framtagandet av Agenda 2030? Vi har lång erfarenhet av att jobba med hbtqi och hållbar utveckling. För att dela med oss av vår kunskap har vi tagit fram flera olika publikationer för dig som vill lära dig mer om vad du kan göra för att ingen ska lämnas utanför i arbetet med hållbar utveckling, oavsett om du är anställd på en myndighet, arbetar inom civilsamhället eller är ideellt engagerad. 

For all (engelska)

I denna gedigna rapport hittar du information om vad hållar utveckling och Agenda 2030 är, hur det relaterar till hbtqi och vilka områden inom utveckling som är extra viktiga för hbtqi-personer. 

Tips! Kolla särskilt på Bilaga A, där hittar du en genomgång av mål som är relevanta för hbtqi-personer, kort information om vilka utmaningar hbtqi-personer står inför relaterat till målet och vad vi kan göra för att åtgärda detta. 

Ladda ner For all här (PDF, nytt fönster).

Hbtqi-personer i mål 3, 4, 5, 8 och 16

I tre korta policy briefs går vi igenom hbtqi i relation till olika mål i Agenda 2030. Du får konkreta exempel på utmaningar som hbtqi-personer står inför under varje mål, och också förslag på åtgärder. Våra policy briefs vänder sig särskilt till dig som är aktivist eller anställd inom civilsamhället.

Du hittar samtliga policy briefs här.

Leveraging human rights and the 2030 Agenda to advance LGBTQI rights (engelska)

RFSL och Danska institutet för mänskliga rättigheter har tillsammans skrivit en rapport som kopplar samman mänskliga rättigheter, Agenda 2030 och de utmaningar om hbtqi-personer står inför.

Rapporten innehåller också rekommendationer till regeringar, civilsamhället och aktivister om vad ni kan göra för att hbtqi-personers mänskliga rättigheter ska respekteras och inkluderas i arbetet med Agenda 2030.

Ladda ner rapporten här (PDF, nytt fönster).

En värld för alla

I “En värld för alla” kan du läsa både om hbtqi i både hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Texten är en handbok som särskilt riktar sig till dig som arbetar med Agenda 2030, hållbarhet eller globala frågor generellt, men den innehåller även information som kan vara till hjälp för dig som är aktivist eller ideellt engagerad. 

Ladda ner En värld för alla här (PDF, nytt fönster).

Guiding principles (engelska)

RFSL har tagit fram vägledande principer för hbtqi-inkludering i arbetet med hållbar utveckling. De vägledande principerna riktar sig till dig som på något sätt arbetar med Agenda 2030 och hållbar utveckling, men även till dig som vill använda de globala målen för att påverka beslutsfattare. 

Ladda ner våra Guiding principles här (PDF, nytt fönster).

Vill du läsa ännu mer om de globala målen? Här kan du hitta samtliga mål med tillhörande delmål och indikatorer!