Blodgivning

Hälsa, sex och hivRFSL

Ända sedan hiv kom till Sverige har det funnits olika regler gällande blodgivning beroende på sexuell praktik. Innan 2012 fick en man som hade haft sex med en annan man aldrig lämna blod igen. Här hittar du fakta om blodgivning, blodgivningsregler och vad RFSL tycker i frågan.

Regler för blodgivning

Från och med 1 maj 2021 gäller nya föreskrifter om blodgivning. Män som har sex med män får lämna blod efter en karenstid på 6 månader. Det vill säga att han inte ska ha haft sex med en annan man på ett halvår. Om han också har kvinnliga partners gäller att han inte ska ha haft en ny partner på 3 månader, men ingen total karens.

För kvinnor som har sex med kvinnor och olikkönade par gäller att man ska vänta tre månader med att ge blod efter det att man haft en ny sexuell kontakt. Det finns ingen regel som säger att man inte kan ha sex alls under denna tid.

Gällande transpersoner är det lite oklart vad som gäller. Blodgivningscentralerna utgår oftast från juridiskt kön.

Tester av blod vid blodgivning

Allt blod testas för att så långt som möjligt säkerställa att blodet inte innehåller bakterier eller virus som kan överföra infektioner. Nya blodgivare får lämna blodprov vid första tillfället. Först vid nästa besök kan personen lämna blod. Inför varje blodgivning gör blodcentralen en intervju med alla blodgivare. Allt blod som tappas testas vid varje tillfälle för hiv, syfilis, hepatit B och hepatit C.

Vad tycker RFSL om blodgivning?

Antalet aktiva blodgivare minskar varje år i Sverige, men det finns många som vill dra sitt strå till stacken och hjälpa till att fylla landets blodlager. Vi anser att vi behöver alla blodgivare vi kan få utan att äventyra patientsäkerheten.

Blod som tappas kontrolleras noggrant för att inte äventyra patientsäkerheten. För RFSL är det viktigt att män som har sex med män ska ha möjlighet att lämna blod, men en förutsättning för detta är att det ställs mycket höga krav på patientsäkerheten.

Med tanke på den forskning som gjorts och den testning det tappade blodet genomgår anser RFSL att det inte är rimligt att en man måste vänta med att ge blod ett halvår efter att ha haft sex med en annan man. RFSL tycker att det bör räcka med en karenstid på 3 månader för män som har sex med män.

Vi tycker också att det behövs mer forskning för att undersöka om uppdelningen i olika riskgrupper och riskbeteenden är relevant i en Svensk kontext. Sverige ska ha relevanta regler och i nuläget har vi för lite kunskap om hur sådana regler bäst utformas. Det behöver utredas om särskilda regler för män som har sex med män behövs över huvud taget.