Blodgivning

Hälsa, sex och hivRFSL

Ända sedan hiv kom till Sverige har det funnits olika regler gällande blodgivning beroende på sexuell praktik. Innan 2012 fick en man som hade haft sex med en annan man aldrig lämna blod igen. Här hittar du fakta om blodgivning, blodgivningsregler och vad RFSL tycker i frågan.

Regler för blodgivning

Först 2012 möjliggjorde nya föreskrifter från Socialstyrelsens att män som har haft sex med män kunde prövas som blodgivare. För att bli prövad ska den potentielle blodgivaren inte ha haft sex med en annan man på 12 månader. Samtidigt infördes också 12 månaders karenstid för kvinnor som haft sex med en man som har haft sex med en man, samt för personer som haft sex mot ersättning.

För kvinnor som har sex med kvinnor och olikkönade par gäller att man ska vänta tre månader med att ge blod efter det att man haft en ny sexuell kontakt. Dock finns ingen regel som säger att man inte kan ha sex alls under denna tid.

Tester av blod vid blodgivning

Allt blod i svensk blodgivning testas för att så långt som möjligt säkerställa att blodet inte innehåller bakterier eller virus som kan överföra infektioner. Nya blodgivare får lämna blodprov vid första tillfället, och inget ytterligare blod tappas. Först vid nästa besök kan personen lämna blod. Inför varje blodgivning görs också en intervju med alla blodgivare, och allt blod som tappas testas vid varje tillfälle för hiv, syfilis, hepatit B och hepatit C.

Vad tycker RFSL om blodgivning?

Antalet aktiva blodgivare minskar varje år i Sverige, men det finns flera potentiella blodgivare som vill dra sitt strå till stacken och hjälpa till att fylla landets blodlager. Vi anser att vi behöver alla blodgivare vi kan få.

Blod som tappas kontrolleras noggrant för att inte äventyra patientsäkerheten. För RFSL är det viktigt att män som har sex med män ska ha möjlighet att lämna blod, men en förutsättning för detta är att det ställs mycket höga krav på patientsäkerheten.

Med tanke på den forskning som gjorts och den testning det tappade blodet genomgår anser RFSL att det inte är rimligt att en man måste vänta med att ge blod ett helt år efter att ha haft sex med en annan man. RFSL tycker att det bör räcka med en karenstid på 4 månader för en man som har haft sex med en annan man, vilket också borde påverka karenstiden för kvinnor som haft sex med en man som har haft sex med en annan man.