Nätverk i RFSL

Medlem och communityRFSL

Här kan du läsa mer om olika nationella nätverk inom RFSL att engagera sig i.

Antirasistiska medlemsnätverket

RFSL:s antirasistiska medlemsnätverk är ett separatistiskt forum för RFSL-medlemmar som utsätts för rasism. I nätverket bedrivs kompetenshöjande och utjämnande verksamhet; både för de aktiva medlemmarna och i form av medskick till förbundsstyrelse och kansli. Nätverket leds av en förbundsstyrelseledamot samt ett antal nätverksmedlemmar.

Kontakt:
Mwanje Ivan Kigoonga: kigoonyamwanje@gmail.com
Elias Artur Fjellander: elias@uppsala.rfsl.se

Biplusnätverket

Bi, pan, queer – alla är välkomna till det nationella Biplusnätverket i RFSL! Här kan vi lyfta varandra, få rum för viktiga samtal, göra roliga saker och förändra samhället till en bättre plats för multisexuella.

Kontakt:
Emelie Östbring, kontaktperson för nätverket: emelie.ostbring@helsingborg.rfsl.se

Funkisnätverket

RFSL verkar i, och påverkas av, ett otillgängligt samhälle där människor förhindras att förverkliga sin funktionsrätt. Funktionsrätt innebär att varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter.

Funkisnätverket är ett nätverk för hbtqi-personer med normbrytande funktionsvariationer och allierande att driva funkisrättsfrågor i RFSL.

Kontakt:
Sammankallande för nätverket: Nicklas Axelsson
Funkisnätverkets facebookgrupp
Tjänsteperson på kansliet linnea.risinger@rfsl.se

Newcomersnätverket

RFSL Newcomers är en verksamhet för dig som är hbtqi – homosexuell, bisexuell, transperson, queer eller intersex, och är flykting eller ny i Sverige. De flesta grupper träffas en eller några gånger i veckan och hittar på saker tillsammans. De kan ordna utflykter, ha lektioner i svenska eller åka till pridefestivaler. Newcomers har grupper i olika städer i Sverige.

Kontakt:
Du kan kontakta den grupp som finns närmast där du bor eller så kan du höra av dig till newcomers@rfsl.se så kan vi hjälpa dig att få kontakt med en grupp. Läs mer på rfsl.se/medlem/asyl

Nätverket Stolta Föräldrar

I vårt samhälle är heterosexualitet och en biologistisk uppfattning om kön norm. Även föräldrar kan behöva ha en komma-ut-process. I nätverket för Stolta Föräldrar möts föräldrar, far- och morföräldrar eller andra vuxna närstående till unga hbtq-personer för att utbyta erfarenheter och få kunskaper om hbtq.

Kontakt:
Stolta Föräldrars Facebooksida
stoltaforaldrar@stockholm.rfsl.se

Seniornätverket

För dig som är 50+ finns Seniornätverket (medlemsnätverket för äldrefrågor). Här kan du som är 50 år eller äldre vara med för att träffa andra eller engagera dig i äldrefrågor inom RFSL.

Kontakt:
Du är alltid välkommen att kontakta RFSL:s seniormobil på 0722058319, eller maila oss på senior@rfsl.se