RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Vanliga frågor om ändring av juridiskt kön byggd på självbestämmande

Regeringen väntas inom kort presentera ett förslag på en ny könstillhörighetslag. Dagens lagstiftning kränker transpersoners mänskliga rättigheter. Därför kräver RFSL en ny lag som respekterar individens rätt till självbestämmande. I debatten uttrycks dock en del farhågor som rör frågor om jämställdhet. Här svarar vi på varför det går bra att kombinera transpersoners rättigheter med kvinnors rättigheter.

Transformering

Information och stöd med fokus på trans. Transformering riktar sig till transpersoner i alla åldrar, personer som funderar kring sin könsidentitet samt närstående och yrkesverksamma.

 

T som i trans

RFSL har släppt en ny broschyr för dig som vill lära dig mer om trans, oavsett om du själv är transperson, närstående, yrkesverksam, funderar på din könsidentitet eller bara vill lära dig mer.

Hör mig

RFSL och RFSL Ungdom frågade unga transpersoner och deras föräldrar om upplevelser av vård och rättigheter för unga transpersoner. Vi vill berätta om hur det egentligen ligger till utifrån personer som faktiskt vet.

Hör mig! är berättelser om hur viktig vården är för att må bra. Om lidandet som långa väntetider skapar.

#hörmig

Trans och jämställdhet

RFSL får ibland frågor om hur arbetet för jämställdhet kan inkludera transpersoner. Vår utgångspunkt är att jämställdhet och transpersoners rättigheter inte ska ställas emot varandra. Istället tror…

Detaljerad information om könsbekräftande vård

Många transpersoner behöver vård och behandling för att kroppen och/eller det juridiska könet ska stämma bättre överens med könsidentiteten. Det är viktigt för välmåendet. Här finner du en kort översikt över hur vården fungerar.