Ny dom mot tidigare anställd

En tidigare anställd på RFSL Stockholm dömdes 2021 för våldtäkter och sexuella övergrepp. Nu i oktober 2023 har personen dömts i ett nytt åtal gällande våldtäkt och sexuellt ofredande. RFSL ser mycket allvarligt på det lidande människor utsatts för och tar avstånd från alla former av övergrepp. RFSL har sedan övergreppen blev kända vidtagit en rad åtgärder.

– Vi välkomnar tingsrättens fällande dom. Att saken nu fått en rättslig prövning och även en fällande dom, hoppas vi bidrar till upprättelse för individerna. RFSL och RFSL Stockholm tar avstånd från alla former av övergrepp och det är viktigt att samhället står på de utsattas sida, säger Lovise Brade, som är styrelseordförande på RFSL Stockholm.

– Vi ser mycket allvarligt på det lidande som dessa övergrepp orsakat. För att minimera risken att förövare utnyttjar vår verksamhet på liknande sätt igen har vi vidtagit en rad åtgärder vilket bland annat resulterat i en ny visselblåsarpolicy, en stärkt arbetsgivarpolicy och nya etiska riktlinjer för kvalificerade stödpersoner, säger Peter Sidlund Ponkala, tf. förbundsordförande på RFSL.

– Vi måste motverka, synliggöra och bryta tystnaden kring sexualiserat våld. RFSL Stockholm genomför nu ett omfattande våldsförebyggande arbete med utgångspunkt i relevant forskning inom projektet Prata om Det. Vi arbetar för att vår verksamhet, vårt community och hela vårt samhälle ska vara en trygg plats för alla, oavsett identitet och sexualitet, utvecklar Lovise Brade.

RFSL och RFSL Stockholm ser mycket allvarligt på det lidande en f.d. anställd på RFSL Stockholm orsakat flera människor. Vi tar avstånd från alla former av övergrepp. Ingen förövare ska kunna utnyttja RFSL:s verksamheter för att förgripa sig på människor.

RFSL och RFSL Stockholm välkomnar att fler nu har trätt fram och att händelserna kan få en rättslig prövning. Vi hoppas att processen leder till att de kan få upprättelse. Vi välkomnade även den dom gällande våldtäkt och sexuella ofredanden som kom mot samma man år 2021.

Vad har hänt?

Mycket allvarliga anklagelser om övergrepp, bland annat våldtäkt, inkom 2019 och 2020 gällande en dåvarande anställd hos RFSL Stockholm. När en första anklagelse kom in 2019 startade RFSL Stockholm omgående en intern utredning. RFSL Stockholms dåvarande ledning ansåg inte att den interna utredningen gav tillräckligt stöd för arbetsrättsliga åtgärder mot den före detta medarbetaren.

RFSL Stockholms dåvarande ledning ville inte agera externt eller göra en polisanmälan mot offrets vilja. Offret ville vid det tillfället inte göra en polisanmälan bland annat på grund av att hen var papperslös.

RFSL Stockholm har tidigare konstaterat att den utredning och åtgärder som inledningsvis vidtogs när misstankarna om övergrepp blev kända för dess dåvarande ledning, inte var tillräckliga. RFSL Stockholm beklagar verkligen de konsekvenser det fick för de drabbade.

När RFSL Stockholm fick mer information 2020 och offret var redo att gå vidare med en polisanmälan startades en extern utredning med särskild expertis och den externa utredaren fick till uppgift att hjälpa offret att göra en polisanmälan.

Medarbetaren stängdes av under tiden den externa utredningen pågick. Efter att utredningens rapport lämnats till ledningen valde RFSL Stockholm att omgående avskeda medarbetaren. Hela utredningen lämnades över till polis för att vara till hjälp i fortsatt brottsutredning.

Den tidigare anställde blev dömd

Den 10 mars 2021 väcktes åtal. Åklagaren ansåg att männen har befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Detta, menade åklagaren, var kärnfrågan vid tingsrättens prövning. Den 23 mars inleddes rättegången mot den åtalade som nekade till brott och hävdade samtycke. Samma vecka framkom uppgifter om att det påbörjats en polisutredning som rör ytterligare sex offer.

Den åtalade dömdes i tingsrätt och hovrätt.

Åtgärder som RFSL har vidtagit efteråt

RFSL har sedan övergreppen blev kända vidtagit en rad åtgärder för säkerställa att övergrepp inte förekommer. Vi har kvalitetssäkrat verksamheten bland annat genom att införa nya etiska riktlinjer för kvalificerade stödpersoner, en visselblåsarpolicy, arbetsgivarpolicy och uppförandekod.

RFSL har även gett ut en antologi om sexuella övergrepp mot hbtqi-personer för att aktivt bidra till att bryta tystnaden om dessa frågor. Vidare driver RFSL Stockholm med stöd från Jämställdhetsmyndigheten det pågående projektet Prata om Det, som syftar till att motverka sexualiserat våld.

I enlighet med RFSL:s värdegrund ska vi skydda och stötta hbtqi-personer som utsätts för våld, hot och hat.