Skydda kvinnor, barn och hbtqi-personer i Afghanistan

InternationelltRFSLFoto: Lices från Shutterstock.com

Tillsammans med över hundra andra organisationer som arbetar med att stärka respekten för hbtqi-personers mänskliga rättigheter har RFSL skrivit under ett uttalande som kräver att kvinnor, barn, hbtqi-personer och andra utsatta grupper i Afghanistan får skydd.

Med anledning av den senaste tidens utveckling i Afghanistan är vi många som är oroade över respekten för mänskliga rättigheter och säkerheten för marginaliserade grupper i landet. Förutom hbtqi-personer riskerar bland annat kvinnor, religiösa minoriteter, journalister och människorättsförsvarare att utsättas för våld och hot. Många tvingas nu att leva gömda på grund av rädslan för förföljelse.

Nu kräver vi bland annat att talibanerna måste respektera allas rättigheter i enlighet med såväl Afghanistans konstitution som universella konventioner och bestämmelser. Vi uppmanar det internationella samfundet att omgående bistå med humanitär hjälp och skydd. Även enskilda kan stötta på olika sätt, bland annat genom att donera till organisationer som arbetar för att öka respekten för allas mänskliga rättigheter i landet. 

Läs vårt gemensamma uttalande i sin helhet och ta del av hela listan över organisationer som skrivit under genom att klicka på den här länken (på engelska).