Lesbisk synlighet på ILGA World

InternationelltRFSL

Vilka är de viktigaste frågorna för lesbiska, globalt sett? Vad finns det för utmaningar och har den lesbiska rörelsen haft några framgångar? Dessa frågor och fler kommer diskuteras under den lesbiska sidokonferensen under ILGA World-konferensen i Los Angeles, 2-6 maj. RFSL samarbetar med de lesbiska organisationerna EL*C och LESLAC för att få till denna globala lesbiska tillställning.

Sidokonferensen kommer ha “öppen mikrofon”, där lesbiska aktivister från 6 olika regioner över hela världen får lyfta vad som händer i deras regioner. Andrea Ayala, internationell påverkansrådgivare på RFSL, tror att det kommer finnas många likheter. För hen är den största frågan för den globala lesbiska rörelsen just nu synlighet. Synlighet är grundläggande för att kunna uppmärksamma de problem som lesbiska möter. Men för Andrea är det viktigt att inte bara fokusera på utmaningarna.

– Vi brottas med de mest akuta frågorna och glömmer att fira våra framgångar. Ibland är dem små, men de finns ändå, säger Andrea.

RFSL arbetar med att på olika sätt stötta underrepresenterade grupper, som trans- och intersexpersoner men också bisexuella och lesbiska. Ur ett globalt perspektiv är RFSL en av de ledande hbtqi-organisationerna. Hur förbundet använder sin plattform och dess resurser kan ha stor påverkan på de communities som lämnas utanför.

– Vi är en av de främsta aktörerna inom hbtqi, vad vi gör får mycket spridning. Men det är viktigt att vi använder vår plattform för att lyfta andra organisationer, i detta fall lesbiska sådana, påpekar Andrea.

Utmaningar för lesbisk organisering

Lesbisk global organisering står inför flera utmaningar. En sådan är att organisationer från Globala Syd generellt sett drivs av volontärer. De har därför lägre kapacitet än organisationer som har anställda. Det råder även brist på finansiering för lesbiska aktivister, organisationer och initiativ. Även med stöd från stora hbtqi-organisationer är det inte lätt att hitta finansiering för exempelvis översättare. Det gör det mycket svårare att skapa en verkligen global lesbisk rörelse.

– Flera av utmaningarna hör egentligen ihop med den underfinansierade verklighet som den lesbiska rörelsen står inför, inte bara i Globala Syd utan även i Globala Nord, förklarar Andrea.

Andrea har höga förhoppningar på konferensen. Målet är att skapa en agenda med de 10 mest aktuella frågorna för den globala lesbiska rörelsen. Agendan är inte bara till för påverkansarbete, utan är också ett användbart verktyg för lesbiska aktivister och organisationer när de ansöker om finansiering.
– Vi hoppas att stärka lesbisk organisering och stärka den globala lesbiska rörelsens kapacitet. Förhoppningsvis kommer vi se resultat från detta till nästa konferens med lesbiskt fokus, avslutar Andrea.

Läs mer om ILGA World-konferensen.