“Även om vi kan få flyktingarna ut ur Afghanistan måste det finnas regeringar som kan ta emot dem”

InternationelltRFSL

När Kabul, och därmed hela Afghanistan, föll i talibanernas händer i augusti förra året var oron stor för hur både kvinnor och hbtqi-personer skulle komma att drabbas. Sedan dess har det kommit in flera rapporter om våld och en allt svårare situation för hbtqi-personer. RFSL ger stöd till ILGA Asias arbete för att hjälpa hbtqi-personer som fastnat i en alltmer akut situation.

ILGA Asia är den regionala asiatiska delen av ILGA. De är baserade i Thailand men har anställda även på andra platser. ILGA Asia arbetar främst med påverkansarbete, utredningar och utbildningar om hbtqi-frågor. Arbetet i Afghanistan är dock unikt. Förutom att påverka regeringar för att ta emot fler afghanska hbtqi-flyktingar erbjuder ILGA Asia också humanitärt stöd till afghanska hbtqi-personer, bland annat ekonomiska bidrag, stöd vid psykisk ohälsa och ibland hjälp med evakuering. Om man inte kan erbjuda en viss tjänst som efterfrågas så kan de skicka vidare personen till en annan organisation som kan hjälpa till, exempelvis med att betala hyra. 

– Om vi tittar på Afghanistan specifikt så är de flesta organisationer som arbetar där från Nordamerika eller Europa. Få organisationer besitter den regionala expertisen som vi har. En regional organisation har flera fördelar. Vi förstår den sociala, politiska och kulturella kontexten bättre, säger Zohra Mousavi, Special Project Coordinator på ILGA Asia.

Redan innan talibanerna tog över var Afghanistan inte något säkert land för hbtqi-personer. Samkönade sexuella handlingar mellan samtyckande vuxna är olagliga. Diskriminering och våld är vanligt förekommande och den afghanska hbtqi-rörelsen har aldrig kunnat verka öppet. Den redan dåliga situationen har bara försämrats sedan talibanerna kom till makten, bl.a. enligt en ny rapport från OutRight International. De hbtqi-personer som inte har flytt eller kan fly gömmer sig, rädda för att gå till jobbet eller lämna sina hem. Det är inte bara våld från talibanerna de är rädda för, utan även våld från familjemedlemmar och grannar. 

– Även om du hade en stöttande familj innan talibanerna tog över så har du förlorat det nu. Om du hade säkra platser att gömma dig på så har de stängts ner. Om du var en hbtqi-person med ett jobb så har du inte kvar det längre, på grund av rädsla och diskriminering, förklarar Zohra. 

Bristen på trygga platser, risken för våld och det allt mer förtryckande samhällsklimatet har lett till att afghanska hbtqi-personers psykiska hälsa har försämrats. Många har självmordstankar. Våld från talibanerna, familjemedlemmar eller grannar innebär även att flera har fått sämre fysisk hälsa också. Utöver detta har många svårt att hitta arbete och kunna försörja sig själva, både på grund av rädsla för våld och diskriminering och på grund av den pågående ekonomiska krisen i landet. 

– De allra mest grundläggande behoven, som säkerhet, mat och skydd, uppfylls inte för de personer som vi arbetar med, konstaterar Zohra. 

ILGA Asia är en förhållandevis liten organisation med begränsade resurser och endast sex anställda. Samtidigt som allt fler vänder sig till dem och vädjar om hjälp har ILGA Asias arbete också försvårats. Det är svårt för hbtqi-personer från Afghanistan att få visum till något annat land och få länder har skapat strukturer för att kunna evakuera och ta emot afghanska hbtqi-flyktingar.

– Kriskänslan har försvunnit från det internationella samfundet, men i vårt arbete visar det sig att krisen fortfarande pågår. Även om vi kan få flyktingarna ut ur Afghanistan måste det finnas regeringar som kan ta emot dem, påpekar Zohra. 

Zohra Mousavi avslutar med att be alla att kontakta sina regeringar och uppmana dem att agera för att skapa säkra flyktvägar för afghanska hbtqi-personer. Som privatperson kan du även hjälpa genom att donera till RFSL och ILGA Asias gemensamma insamling till förmån för hbtqi-personer i Afghanistan.