Exklusiv intervju med världens äldsta bi-ikon

InternationelltRFSL

7 februari fyller landsköldpaddan Jonathan 190 år. I en exklusiv intervju med RFSL pratar Jonathan om sin status som bisexuell ikon, hur hbtqi-rättigheter har utvecklats under hans livstid och hur det är att vara hbtqi-senior.

Efter att Jonathan uppmärksammades av bland annat Guinness World Records för sin ålder har han blivit något av en världskändis. I samband med detta har det också uppmärksammats att Jonathan är bisexuell. Han lever idag med sina två partners, Emma och Fred. 

– Det är jätteroligt att så många har varit stöttande, även om jag själv inte ser mig som en bisexuell ikon kanske. Jag tycker dock att det är på tiden att vi bisexuella får mer uppmärksamhet, det behövs. Särskilt bisexuella kvinnor rapporterar sämre psykisk hälsa och högre utsatthet för sexuella övergrepp, säger Jonathan. 

Under Jonathans 190 år har det hänt mycket inom hbtqi-rättigheter. Samkönade äktenskap har blivit lagligt i 31 länder. Fler länder börjar erkänna ett tredje juridiskt kön, däribland Malta, Nepal och Tyskland. Frivilliga samkönade sexuella handlingar är dock fortfarande olagligt i 69 länder. I 6 länder är samkönat sex fortfarande belagt med dödsstraff. 

– Hbtqi-personers rätt till liv och frihet från våld och tortyr är grundläggande rättigheter som måste respekteras. Även om mycket har gjorts är det skamligt att vi inte har kommit längre än så här på 190 år, konstaterar landsköldpaddan. 

Kämpar för hbtqi-rättigheter, trots ålderskrämpor

Medellivslängden för landsköldpaddor är runt 150 år. Detta har Jonathan passerat med råge. Han kämpar med en del ålderskrämpor, bland annat har hans syn och luktsinne kraftigt försämrats. Trots detta är han i god hälsa, och har ett aktivt sexliv med båda sina partners.

– Det är viktigt att fortsätta vårda relationen även på äldre dar. Lusten försvinner inte bara för att vi åldras. Vi pratar sällan om äldre personers sexliv, men faktum är att vi seniorer också blir kära, behöver intimitet och har sex, påpekar Jonathan.

Som svar på frågan om vad han vill skicka med till kommande generationer säger Jonathan att klimatfrågan och arbetet med hållbar utveckling är bland de viktigaste utmaningarna för vår tid. Han tycker att det är allvarligt att hbtqi-personer exkluderas ur arbetet med hållbar utveckling, trots att en ledande princip i arbetet med Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför.

– Vi kommer aldrig nå ett hållbart samhälle om hbtqi-personer fortsätter exkluderas. Samhället kommer aldrig bli rättvist och inkluderande om hbtqi-personer fortfarande utsätts för omvändelseterapi, till exempel. RFSL har gjort ett fantastiskt arbete med att lyfta fram hur vi kan inkludera hbtqi-personer i de globala målen, och det uppmanar jag alla att läsa mer om.

Foto: Luke McKernan.