Uganda inför dödstraff för homosexualitet

InternationelltRFSL

Ugandas antog nyligen en av världens strängaste antigay-lagar, enligt vilken ”homosexuella handlingar” kan leda till dödsstraff. RFSL fördömer lagen och uppmanar organisationer, regeringar och aktivister världen över att göra detsamma.

Den 29 maj undertecknade Ugandas president Yoweri Museveni en av världens mest hbtqi-fientliga lagar. Den nya lagen är omfattande och kommer föra med sig allvarliga konsekvenser för hbtqi-personer i Uganda. En av de allvarligaste klausulerna innebär att dödsstraff blir en möjlig påföljd för samkönat sex, till exempel för personer som tidigare har blivit dömda för det.

Fruktansvärd situation för hbtqi-personer

Lagen gör att den redan svåra sitautionen för hbtqi-personer i Uganda blir änu svårare. Till exempel blir det straffbart med upp till sju års fängelse för hyresvärdar som hyr ut till hbtqi-personer. RFSL befarar därför att hemlösheten kommer att öka bland hbtqi-personer i Uganda, vilket i sin tur gör dem än mer sårbara för trakasserier, våld och förföljelse. I samband med att hbtqi-fientliga lagar antas brukar våld mot hbtqi-personer öka. Men även den psyksiska hälsan bland hbtqi-personer brukar markant försämras i samband med att hbtqi-fientliga lagar antas, och det i sig är ett allvarligt problem. Särskilt med tanke på att gruppen sedan tidigare är överrepresenterad när det kommer till suicid. Redan innan lagen gick igenom rapporterade Rainbow Railroad, en organisation som hjälper hbtqi-personer att fly, om att antalet förfrågningar från Uganda om stöd hade ökat markant.

Att “främja” homosexualitet kan ge upp till 20 års fängelse

Något som är unikt med Ugandas lag är att hbtqi-organisationer och aktivister utgör specifika måltavlor för den nya lagen, i och med vaga formuleringar som att “främja” homosexualitet numera är straffbart och kan ge upp till 20 års fängelse. Trots den mycket svåra situationen och riskerna har flera aktivister från Uganda sagt att de kommer att stanna kvar och kämpa för att få bort lagen. De planerar bland annat att försöka få lagen upphävd genom domstol.

Uganda är bara ett exempel på en global backlash

Förutom att lagen slår hårt mot hbtqi-personer och rörelsen i Uganda ser RFSL också stor risk att fler länder på kontinenten antar liknande lagar. Det som sker i Uganda är ingen slump, utan resultatet av en allt starkare så kallad anti-genusrörelse.

Anti-genusrörelsen består av en rad olika aktörer, allt från extremhöger till konservativa kristna till vissa feminister, som motsätter sig ett flertal rättigheter. Till exempel abort, sexualundervisning och att förbättra livsvillkoren för hbtqi-personer. En rapport från aborträttsorganistionen IPAS visar hur organisationer från USA aktivt arbetar med att stärka motståndet mot hbtqi-personers rättigheter i Afrika, bland annat genom att hålla utbildningar för lagstiftare. För även om om Uganda har fått mest medial uppmärksamhet för det nya lagförslaget är den här mobiliseringen inte något som endast sker inom landets gränser.

Kenya, Senegal, Ghana, Tanzania, Zambia och Burkina Faso är bara några exempel på länder där vi nu ser ett organiserat motstånd mot hbtqi-personers rättigheter, och aktiva försök att begränsa dessa. En oroande trend är också att mobiliseringen mot hbtqi-personers rättigheter även växer i länder där hbtqi-personer inte tidigare var kriminaliserade, till exempel i Mali.

Den ugandiska anti-gay rörelsen fick svenskt SIDA-stöd

Det är även viktigare än någonsin med stöd till hbtqi-organisering i Afrika, då rörelsen behöver stöd för att kunna motverka anti-genusrörelsen och den mobiliserig som vi ser mot hbtqi-personers rättigheter. Även organisationer som arbetar med flyktingar behöver stöd.

Samtidigt har det kommit avslöjanden om att svenska biståndspengar har gått till att stötta delar av anti-genusrörelsen i Uganda. Även om det är positivt att Sida har stoppat stödet till de berörda organisationerna efter avslöjandet, vill RFSL också se ett tydligt politiskt ansvarstagande för att säkerställa bättre säkerhetsrutiner och policy mot antidiskriminering för offentligt finansierat bistånd för att förhindra liknande situationer framöver. Sverige är inte heller det enda land där offentligt utvecklingsbistånd har gått till att finansiera anti-genusrrörelsen, vilket är mycket beklagligt.

Ugandas Anti Homosexuality Bill 2023 i korthet:

  • Dödsstraff införs vid så kallad “förvärrad” homosexualitet, till exempel för personer som tidigare har blivit dömda för att ha samkönat sex eller har sex med någon som är under 18.
  • Det blir olagligt att för hyresvärdar att hyra ut till hbtqi-personer.
  • “Främjande” av homosexualitet blir straffbart med upp till 20 års fängelse, vilket i praktiken betyder hbtqi-aktivism i Uganda är olagligt.