Intersexpersoner i Filippinerna organiserar sig

InternationelltRFSL

Jeff Cagandahan tilldelades kvinnligt juridiskt kön vid födseln men identifierar sig som man. Han är idag en av Filippinernas ledande intersexaktivister inom organisationen Intersex Philippines.

– Intersexcommunityt är litet och intersexsrörelsen kan bara växa om intersexpersoner från hela världen stödjer varandra och identifierar likheter i våra mål som vi kan använda när vi påverkar mekanismer för mänskliga rättigheter. Det finns obegränsad potential i den kollektiva rösten, säger han.

2008 vann Jeff ett banbrytande mål i Filippinernas Högsta domstol, som slog fast att ”i de fall där personen är biologiskt eller naturligt intersex, ska den avgörande faktorn för könstillhörighet vara vad individen själv anser om sitt kön”.

– Mitt agerande hjälpte till att synliggöra en fråga som var missförstådd och höljd i dunkel och tystnad, vilket gjorde att intersexpersoner levde på gränsen till hopplöshet och isolering.

Filippinernas första intersexorganisation grundas

Högsta domstolens beslut förändrade hans liv. Jeff och några av hans vänner bildade en löst organiserad grupp och sökte kontakt med andra intersexpersoner. Både intersexpersoner och föräldrar till intersexbarn började kontakta honom för stöd.

Intersex Philippines blev registrerad som en organisation i Filippinerna 2019 och har med åren utvecklats från en stödgrupp till en proaktiv rättighetsorganisation. Jeff beskriver hur viktigt det var när han 2018 fick möjligheten att delta på den första asiatiska intersexkonferensen i Bangkok. Möjligheten att få kontakt med människor som delade liknande livserfarenheter överväldigade och inspirerade honom. I november 2019 organiserade Jeff därför den första intersexkonferensen i Filippinerna, där tolv intersexpersoner deltog.

– Konferensen hjälpte oss att välkomna nya medlemmar och ledde till att de flesta medlemmarna kunde komma ut och acceptera sin verklighet. Efter konferensen kom vi ut inför allmänheten tillsammans, minns Jeff.

Öppenheten och synligheten i media har också gjort att Intersex Philippines och dess medlemmar har fått stöd från allierade.

– Organisationen fungerar som ett skyddsnät för intersexcommunityt och har bidragit till att öka synligheten för intersexpersoner i Filippinerna. Universitet, sjukhus och lokala myndigheter har bjudit in mig att föreläsa om intersex.

Synliggör intersex både i Filippinerna och i FN

På kort tid har Intersex Philippines kunnat stötta tio intersexpersoner att bli ekonomiskt oberoende, genom att erbjuda dem yrkesutbildning. Intersex Philippines har på egen hand börjat ansöka om finansiering och ta emot pengar direkt från givare. Dessutom deltog de nyligen i FN:s UPR-process, som granskar efterlevnaden av mänskliga rättigheter i olika länder. Intersex Philippines vill engagera sig mer i FN:s system för mänskliga rättigheter, så att de kan lyfta problem, behov och farhågor inom intersexcommunityt i Filippinerna.

Jeff arbetar nu vidare med att stärka organisationen och främja dess tillväxt. Han hoppas kunna erbjuda medlemmarna kompetensutveckling och utbildning. Jeff tror att ett intersexcommunity som är mentalt, känslomässigt och ekonomiskt starkt kan övervinna alla hinder. Han tror också att fler intersexpersoner kommer att komma ut allteftersom organisationen får fler medlemmar. Intersex Philippines kommer fortsätta att använda sig av juridiska och politiska mekanismer för att förespråka intersexpersoners behov, synlighet och erkännande.

Denna artikel är skriven av RFSL:s partnerorganisation, Intersex Asia. RFSL har redigerat och korrekturläst texten. Vill du veta mer om RFSL:s partnerorgansiationer och vårt internationella arbete? Läs mer här.