Polsk medielag riskerar att slå hårt mot landets hbtqi-personer

InternationelltRFSL

Den högernationalistiska regeringen i Polen har lagt fram ett lagförslag om att förbjuda utomeuropeiskt ägandeskap av media. Den 7 augusti röstades lagen igenom i underhuset. Detta är ett hårt slag mot den polska pressfriheten som nu riskerar att, likt i Ungern, hamna i ett läge där inga massmedier kan betraktas som oberoende. RFSL är oroade över att lagen kan leda till ytterligare ökad stigmatisering av hbtqi-personer i media.

– I Polen har säkerheten för landets hbtqi-personer steg för steg monterats ner, bland annat genom att hbtqi-fria zoner utropats och genom godtyckliga rättsprocesser mot hbtqi-aktivister. Att regeringen nu strävar efter att stärka sitt grepp om det fria ordet ytterligare är oerhört oroande då det riskerar att leda till att hbtqi-personer stigmatiseras och hängs ut i media i allt högre grad, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL. 

Lagen passerade underhuset med knapp marginal och kan ses som en attack mot bland annat amerikanskägda tv-kanalen TVN som ofta publicerar regeringskritiskt  innehåll samt granskande reportage om korruption och diskriminering. 

Ledaren för det polska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har varit tydlig med att partiet inte vill att utländska aktörer ska kunna ha något inflytande över vad som skrivs och sägs i nationell media. Även inom landet har åtgärder för att minska kritiken mot regeringen tagits, bland annat genom att oberoende journalister inom public service under de senaste åren ersatts av regeringstrogna anställda.

– Att ett EU-land vill tysta kritiska och problematiserande röster och istället bara framhäva de som är regeringstrogna är anmärkningsvärt. Om medier slutar synliggöra frågor som är viktiga för till exempel hbtqi-personer och andra minoriteter i samhället riskerar demokratin att urholkas, säger Deidre Palacios. 

Situationen för hbtqi-personer har försämrats successivt

För andra året i rad är Polen det land som hamnar allra längst ner av EU-länderna i ILGA:s årliga rapport över respekten för hbtqi-rättigheter i Europa. I sin utvärdering menar ILGA att Polens president Andrzej Duda bidragit till att nedvärdera och smutskasta hbtqi-personer genom upprepade homofoba uttalanden. 

Så sent som i juli ställdes fyra hbtqi-aktivister inför rätta efter att ha publicerat en digital karta över vilka lokala och regionala församlingar som antagit deklarationer som diskriminerar hbtqi-personer. Dessutom gick Polens utbildningsminister nyligen ut med ett uttalande om att Polen borde kopiera den nya lagen i Ungern som bland annat omöjliggör för hbtqi-personer att figurera i TV-serier, utbildningsmaterial och reklam.

– I en tid när flera länder i Europa går till attack mot hbtqi-personers mänskliga rättigheter måste Sverige och EU stå enade och fördöma såväl lagar som uttalanden som grundar sig i homo- och transfobi. Vi uppmuntrar Sverige och andra EU-länder att ta en ledande roll för att fortsatt driva på för positiv förändring. Vi välkomnar också att EU-kommissionen har inlett ett så kallat överträdelseförfarande mot Polen om att de hbtq-fria zoner som utropats på lokal och regional nivå i Polen utgör diskriminering inom arbetslivet av hbtqi-personer, säger Deidre Palacios.

.


  • Texten uppdaterades 2020-08-18