Fler hbtqi-organisationer i FN

InternationelltRFSL

Runt om i världen trakasseras, hotas och förföljs hbtqi-aktivister. De regeringar och rättssystem som egentligen ska skydda aktivisterna är ofta själva förövarna. För de som inte kan uppnå rättvisa i sina egna länder finns dock FN som ett alternativ att vända sig till: FN. Den vägen har RFSL:s partnerorganisation ASEAN SOGIE Caucus (ASC) tagit.

ASC är ett nätverk för hbtqi-aktivister och organisationer i Sydostasien. Organisationen grundades 2015 och har sedan dess arbetat för att förbättra situationen för hbtqi-personers rättigheter i regionen. Det har skett flera framgångar sedan dess, till exempel har Singapore avkriminaliserat samkönat sex och Thailand håller på att undersöka möjligheten att införa civila partnerskap. Samtidigt är det fortfarande en svår situation för hbtqi-aktivister i regionen som helhet. Hbtqi-personer har alltid varit utsatta i Burma till exempel, men sedan militärkuppen i februari 2021 har läget blivit mycket sämre. Aktivister förföljs, hotas och torteras.

Genom FN-systemet kan civilsamhällesorganisationer synliggöra olika frågor och nå fram till experter, ambassadörer och beslutsfattare för att påverka dessa. Eftersom hbtqi-personers behov och livsvillkor ofta blir osynliggjorda internationellt är det extra relevant för hbtqi-organisationer att delta och uppmärksamma de utmaningar som communityt möter. Samtidigt kan FN-systemet vara svårnavigerat för den som inte är insatt. Det är inte heller alla organisationer som får tillgång till FN-systemet och dess mekanismer. Ett sätt att få mer inflytande är att skaffa en så kallad konsultativ status vid FN:s ekonomiska och sociala råd. 

ASC valde att ansöka för att få en sådan status, men det har inte varit en lätt process. Anledningen är att det är en särskild kommitté som beslutar om en organisation är lämpad för att få en sådan status eller inte. Kommittén består av olika av FN:s medlemsländer, och bland många av dessa finns det stort motstånd mot hbtqi-organisationer. 

– Vi tänkte att de automatiskt kommer avslå ansökan när de hör orden “sexuell läggning” berättar Ryan V. Silverio, verkställande direktör för ASC.

En lång och svår process för att inkludera hbtqi-organisationer i FN

ASC fick först avslag tre gånger. Till sist hade de tappat hoppet om att få konsultativ status, därför följde de inte upp hur det gick med deras fjärde ansökan. En dag i april i år märkte dock Ryan att hen fick många mejl från olika FN-mekanismer. I ett utskick såg hen att mejlet var adresserat till civilsamhällesorganisationer med konsultativ status. När Ryan undersökte saken närmare visade det sig att ASC hade fått konsultativ status redan i december 2021. Av de över 6 000 organisationer som idag har konsultativ status är endast cirka tio stycken hbtqi-organisationer. Att ASC nu har blivit en av dem är historiskt.

– Vi är den enda asiatiska hbtqi-organisationen som har fått konsultativ status, berättar Ryan stolt.

Framöver planerar ASC att använda sin status för att ge andra sydostasiatiska hbtqi-organisationer möjligheten att delta i FN-mekanismer, konferenser och processer. På så sätt gynnar inte den konsultativa statusen bara ASC, utan hela den sydostasiatiska hbtqi-rörelsen. 

Hur ska ni fira att ni har fått statusen?

– Vi får se om det kanske blir tårta och mat. Kanske karaoke, avslutar Ryan. 

Läs mer om RFSL:s samarbete med ASC här.