“Vi är inte längre i marginalen”

InternationelltRFSL

Nätverket EATHAN arbetar för att stärka trans-, intersex- och icke-binära personers rättigheter i Östafrika och är en av RFSL:s internationella samarbetspartners. RFSL:s stöd går till ett projekt som stärker EATHAN:s förutsättningar att arbeta i regionen.

I Östafrika saknas fortfarande de flesta grundläggande rättigheter för hbtqi-personer. För organisationer som arbetar med trans- och intersexfrågor är det särskilt svårt att hålla igång verksamhet och hitta finansiering.

– Att vara en intersex- eller transperson i Östafrika är svårt. Det finns knappt någon förståelse för dessa frågor. Många antar att transpersoner är homosexuella och blandar ihop könsidentitet och sexualitet, berättar Barbra Wangare, EATHAN:s verksamhetschef.

EATHAN  är baserade i Nairobi, Kenya, men är även verksamma i Burundi, Rwanda, Tanzania och Uganda. Situationen för trans- och intersexpersoner skiljer sig mellan länderna. Medan transpersoner i Kenya till exempel har fått rätt i domstol att ändra förnamn till ett som överensstämmer med könsidentiteten ser situationen i andra delar av regionen annorlunda ut.

– I Östafrika så har Kenya kommit längre än andra länder. Transpersoner har bland annat varit öppna i media, och yngre intersex- och transpersoner har fått det lättare att utnyttja olika former av samhällsservice.

I Uganda är läget betydligt värre. Förutom att samkönat sex är förbjudet har landet nyligen också kriminaliserat alla former av analsex, en av många lagar som försvårar livet för hbtqi-personer. Även i Tanzania är situationen svår, bland annat har staten där stängt ner hiv-kliniker, vilket påverkat hela hbtqi-communityt.  Under pandemin har situationen försämrats ytterligare och tillgång till hiv-vård och hormonbehandling har minskat samtidigt som processen att få korrekta ID-handlingar i Kenya har fördröjts. Många inom communityt har förlorat sina arbeten och boenden. På flera håll i regionen är dessutom misshandel och godtyckliga gripanden någonting som drabbat hbtqi-personer hårt, såväl före som under pandemin.

EATHAN är en nätverksorganisation, som består av olika nationella trans- och intersexorganisationer. Man arbetar framför allt med att stärka trans- och intersexcommunityn för att de lättare ska kunna stå upp för sina egna rättigheter. EATHAN bedriver även eget politiskt påverkansarbete på nationell, regional och kontinental nivå och och är även verksamma internationellt, till exempel i FN-sammanhang.

– Konceptet med en regional nätverksorganisation kom vi på för flera år sedan. Från början var tanken att vi skulle bilda en panafrikansk organisation men på grund av problem med finansiering var detta inte möjligt. Under en konferens för några år sedan träffades trans- och intersexaktivister från hela kontinenten. Där kom vi tillsammans fram till att det är bättre att börja med en regional organisation.  EATHAN grundades ett år senare i juli 2016.

RFSL har samarbetat med EATHAN sedan 2018, i ett kapacitetsstärkande projekt. Genom projektet har EATHAN inte bara kunnat förbättra sin interna struktur med administrativa lösningar och personal, utan också kunnat skaffa sig ett eget kontor. Projektet finansieras via ForumCiv och RFSL:s egna insamlade medel.

– Innan vi började projektet kämpade vi med finansiering. Små organisationer har det generellt sett svårare att få finansiellt stöd ifall de inte kan visa att de har lyckats få projektbidrag innan. Genom projektet har vi kunnat visa att vi är pålitliga och därför kan vi få fler finansieringsmöjligheter framöver. Ett stort framsteg var när vi organiserade den första konferensen för transaktivister. Vi är inte längre i marginalen.

Även om EATHAN har kommit långt sedan 2016 finns det fortfarande många utmaningar kvar. Finansiering är ett fortsatt problem.

– Det är lättare för organisationer som jobbar med homo- och bisexuella. De drivs generellt sett av personer med högre utbildning och därför har de lättare att få projektbidrag. Transorgansationer har det ofta svårare, för transpersoner har i regel sämre tillgång till högre utbildning. Därför har inte vår personal samma resurser och det gör det svårt för oss att skapa en bra relation till finansiärer.

Barbra vill skicka ett tack till RFSL:s finansiärer och medlemmar.

– Era bidrag gör en enorm skillnad för grupper som saknar privilegier och finansiering. Genom det här projektet har vi kunnat hjälpa trans- och intersexpersoner att kunna kämpa för sig själva och sina rättigheter.