Hbti och feministiska rörelser: Att göra motstånd mot motståndet

InternationelltRFSL

Välkommen till vårt sidoevenemang vid det 76:e sammanträdet i FN:s generalförsamling: Hbti och feministiska rörelser: Att göra motstånd mot motståndet. Evenemanget äger rum den 17 november klockan 9:00.

Kampen för jämlikhet och hbti-rättigheter innebär att bekämpa fobier och det våld som drabbar homosexuella, bisexuella, intersex-, trans- och icke-binära personer. Aktörer mot jämställdhet fortsätter att motarbeta dessa populationer i försök att riva upp jämställdhetsvinningar, sprida hbti-fientliga berättelser och kapitalisera på jämställdhetsfientliga ideologier för att dra uppmärksamheten från socioekonomiska problem och angripa demokratin och rättsstaten.

På det 76:e sammanträdet i FN:s generalförsamling lade den oberoende experten på skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet (SOGI IE) fram sin årliga rapport med titeln ”Practices of Exclusion” i FN:s tredje utskott. I rapporten analyseras bakslaget mot införlivandet av genusramar i internationell rätt gällande mänskliga rättigheter, inklusive hbti-människorättsförsvararnas erfarenheter och anti-jämställdhetsaktörernas exkludering av trans- och ickebinära personer. Denna rapport följde SOGI IE:s första rapport om genusteori som lades fram tidigare i år på det 47:e sammanträdet för FN:s råd för mänskliga rättigheter (HRC47), och som fastslog att människorättslagstiftning stödjer ett inkluderande tillvägagångssätt.

Detta globala, mångfacetterade, gränsöverskridande evenemang kommer att diskutera slutsatserna i de två SOGI IE-rapporterna och fortsätta diskussionerna från ett inledande sidoevenemang på HRC47. Det kommer att samla statliga företrädare och medlemmar från civilsamhället, inklusive kvinnor och hbtqi-människorättsförsvarare för att tala om de utmaningar och möjligheter som skapats av krisen vi står inför idag, och man kommer att dela reflektioner om vikten av en inkluderande och intersektionell feministisk hbti-mobilisering.

Diskussionen kommer att upplysa lyssnarna om de mångfaldiga och unika utmaningar som hbti-personer möter i samband med jämställdhetens framsteg, hur de hanterar dessa utmaningar och hur feministiska värderingar och hbti-värderingar är oupplösligen sammanlänkade. Detta inkluderar en diskussion om hur jämställdhetsmotståndare, anti-feminister och hbti-fientliga krafter skadar demokratiska strukturer och processer, och inkräktar på spelrummet för det civila samhället och utsätter hbti-rättsförsvarare för risker i olika sammanhang. Slutligen kommer evenemanget att belysa hur FN-mekanismer har bidragit positivt till både feministiska rörelser och hbti-rörelser och visa på hur medlemsstater kan säkerställa dels att deras FN-engagemang har ett intersektionellt perspektiv, och dels att man skyddar personer med olika kön och sexualiteter.

Medsponsorer: Nederländerna och Argentina; Medorganisatörer: COC Nederland, CREA, GATE, ILGA World, ISHR, IPPF, Outright Action International, RFSL,TGEU, CRR