“Vi vill samarbeta över gränserna”

InternationelltRFSLFoto: WISG

I Georgien är homo-, bi- och transfobin utbredd i samhället. Myndigheterna saknar vilja och förmåga att skydda hbtqi-personer mot hot, trakasserier och våld. RFSL stöttar lokala georgiska organisationer som trots riskerna fortsätter att driva på för förändring.

WISG – Women’s Initiative Supporting Group – är en feministisk organisation som arbetat för kvinnors rättigheter i över 20 år. Deras huvudsakliga målgrupp är lesbiska, bisexuella och queera kvinnor och transkvinnor i Georgien.

– Hbtqi-personer är på många sätt den mest marginaliserade gruppen i Georgien. På grund av systematisk homo-, bi- och transfobi är det många hbtqi-personer som saknar tillgång till utbildning, arbete, säker vård och social välfärd. Detta leder ofta till osäkerhet, hemlöshet och fattigdom. Dessutom blir många extra utsatta då det är vanligt att de exkluderas ur sina familjer och fråntas sitt sociala skyddsnät, berättar Eka Tsereteli som är chef för WISG.

Eka och hennes kollegor menar att det är viktigt att förstå att problemet med homofobi är väldigt politiserat i Georgien. Homo-, bi- och transfobi används av politiker för att skapa social oro som drar blickarna från de verkliga problem som drabbar hbtqi-personer i landet. 

– Ibland gör folk misstaget att bara titta på vilka lagar som finns i Georgien när de bedömer läget för hbtqi-personers rättigheter. Men vad som står på pappret stämmer inte alltid överens med verkligheten. Flera lagar är antagna för att landet ska se bra ut på ytan men vi som bor här kan se att det inte görs någonting för att bekämpa homo-, bi- och transfobin. Det finns inga statliga initiativ som kan leda till förändring på djupet, säger Nino Kharchilava som leder WISG:s arbete med att stärka hbtqi-gemenskapen.

WISG är starkt kritiska till hur evenemang som till exempel Tbilisi Pride utnyttjas av makthavare för att skapa social oro och för att skapa en rökridå av att hbtqi-personers rättigheter tas på allvar. Sådana evenemang, som ofta saknar ett säkerhetsperspektiv, kan i själva verket leda till ökad osäkerhet för hbtqi-personer, menar Nattan Guliashvili, kommunikationschef på WISG.

– I vårt land är det tydligt att Pride inte är att likställa med ökat välmående för hbtqi-personer. Att ge sig ut en dag om året med en symbolisk flagga hjälper ingenting om viljan till riktig förändring inte finns. Vi måste ju få existera de andra 364 dagarna om året också, säger Nattan Guliashvili.

Enligt färska undersökningar som WISG hänvisar till är 87 procent av befolkningen negativt inställda till hbtqi-personer. Hur är det att engagera sig för hbtqi-personers rättigheter i en sådan miljö? Vilka drivkrafter får en att se förbi de uppenbara riskerna?

– Vi försöker stå upp för våra rättigheter och konfrontera systemet, men det är klart att det är jättesvårt när systemet har så mycket mer makt. Men vi försöker tänka att någon måste våga agera för verklig förändring. Det är vår yttrandefrihet och existens som står på spel, säger Nino Kharchilava.

Vår georgiska partnerorganisation WISG skapar förändring genom säkra mötesplatser för hbtqi-personer. Bilden är från Queer Sisters Run. Foto: WISG.

Ett sätt för WISG att driva på för förändring är att skapa säkra och trygga mötesplatser för hbtqi-personer. Ofta går de samman med andra grupper i civilsamhället för att hitta vägar för samarbete och för att skapa samhörighet.

– Bland annat har vi event som Queer Sisters Run. Då samarbetar vi med ett antal aktivistgrupper för att belysa även andra akuta frågor, som till exempel klimatförändringarna. Det finns ett stort behov av att bygga en intersektionell rörelse där vi samarbetar över gränserna för att belysa ojämlikheter och skapa verklig förändring, säger Nino Kharchilava.

RFSL har arbetat i Georgien sedan 2014. Genom att bli medlem i RFSL, eller genom att bidra med moraliskt eller finansiellt stöd, är du med och ser till att organisationer som WISG kan fortsätta sitt viktiga arbete på plats.

– Det är tack vare det här stödet vi kan fortsätta utveckla vår organisation och arbeta för förändring. Utan stöd från olika aktörer i Europa skulle arbetet för jämlikhet, jämställdhet och sexuella rättigheter helt enkelt inte kunna ske, förklarar Eka Tsereteli.