RFSL uttalar sig angående invasionen av Ukraina

InternationelltRFSL

RFSL ser mycket allvarligt på invasionen av Ukraina. Säkerhetsriskerna för civilbefolkningen är mycket stora och växer snabbt, detta drabbar givetvis särskilt sårbara grupper i samhället extra hårt.

Vi vet att hbtqi-personer tidigare har varit särskilt utsatta vid konflikter i Ukraina. 2014-2015 såg vi att hbtqi-personer i drabbade områden utgjorde måltavlor och många behövde fly sina hem. När de väl blev internflyktingar utsattes de för diskriminering och hade bland annat svårt att hitta bostad, vilket innebar att de behövde förlita sig på hbtqi-organisationer i landet för att få skydd. Att stötta ukrainska hbtqi-organisationer är därför av största vikt.

RFSL är i nära dialog med flera organisationer i landet, som menar att hela befolkningen men särskilt hbtqi-personer är under stor press just nu. Vi måste lyssna på ukrainska hbtqi-organisationer och aktivister och försöka möta de behov som de uttrycker. 

RFSL uppmanar svenska givare att stötta hbtqi-rörelsen med långsiktig finansiering, särskilt till skyddade boenden för interna hbtqi-flyktingar. På grund av den akuta situationen måste givare även vara beredda på att snabbt kunna tillgängliggöra resurser för akut evakuering eller andra plötsliga behov som nu uppstår. Sverige och andra europeiska länder måste vara beredda att ta emot hbtqi-flyktingar från Ukraina, erbjuda dem säkra flyktvägar och möjlighet att snabbt få asyl.

Vi uppmanar också organisationer som erbjuder humanitär hjälp i landet att aktivt inkludera hbtqi-personer, eftersom det är en särskilt sårbar grupp som tyvärr sällan inkluderas vid humanitära insatser. 

Enskilda personer kan bidra genom att donera till vår insamlingskampanj, pengarna går till ukrainska hbtqi-organisationer och till evakuering av hbtqi-personer.

/Anna Kirey, Head of Programmes in Eastern Partnership countries RFSL