Hbtq-fria zoner i Polen kränker mänskliga rättigheter

InternationelltRFSLFoto: Lices från Shutterstock

Förra veckan tog en av Polens största provinser, Malopolskie i södra Polen, beslut om att förbli en så kallad “hbtq-fri” zon. Sammanlagt har över 100 av landets kommuner och regioner gått en liknande väg.
– Vi menar att detta är en tydlig kränkning av hbtqi-personers mänskliga rättigheter, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

En “hbtq-fri” zon innebär i stora drag att kommunen eller regionen tar avstånd från “hbtq-ideologi” samt förespråkar bilden av att ett barns föräldrar endast kan vara en mamma och en pappa. Besluten bland kommuner och regioner att anta deklarationer som gör dem till “hbtq-fria” zoner sköljde som en våg över Polen för omkring två år sedan och rör idag drygt en tredjedel av landet. Sedan dess vittnar många aktivister och hbtqi-personer om ökad homofobi i det polska samhället.

Förra månaden inledde EU-kommissionen en rättslig prövning – ett så kallat överträdelseförfarande – mot Polen med anledning av de “hbtq-fria” zonerna. Kommissionen har dessutom varnat Polen att kommuner och regioner som antar sådana deklarationer kan komma att förlora miljardbelopp i EU-bidrag. Trots det står Jan Duda, ordföranden för styret i provinsen Malopolskie och pappa till president Andrzej Duda, fast vid att deklarationen är till för att “skydda familjen”.

– Bara det att säga “hbtq-fria” zoner känns absurt. Att ett EU-land så tydligt kränker människors rätt till bland annat mötes- och yttrandefrihet är skrämmande och det är tydligt att EU måste arbeta ännu hårdare med att se till att medlemmarna följer och förespråkar grundläggande mänskliga rättigheter. Vi hoppas och tror att Sverige kommer att ta en ledande roll i detta, säger Deidre Palacios.

Polen är det EU-land som ligger allra sämst till i ILGA:s årliga rapport över respekten för hbtqi-rättigheter i Europa. På senare tid har vi sett exempel på såväl godtyckliga rättsprocesser mot hbtqi-aktivister som kränkande uttalanden från landets makthavare. Läs mer här.