Digital konferens samlar aktivister från hela Europa

InternationelltRFSL

Den här veckan håller ILGA Europe en digital konferens för hbtqi-aktivister från Europa och Centralasien. Årets sammankomst kommer att fokusera på hur vi kan arbeta tillsammans och stötta varandra när vi står inför krafter som inskränker hbtqi-personers rättigheter, en pågående pandemi och många andra socioekonomiska och miljömässiga utmaningar.

RFSL:s International Program Manager Natia Gvianishvili kommer att delta på konferensen. Vi håller bland annat i två evenemang tillsammans med partners från Eastern European Coalition for LGBT+ Equality. Vi har pratat med Natia Gvianishvili som delar med sig av några tankar innan konferensen börjar.

Berätta lite om konferensen, vad är inplanerat och vad kommer fokus att ligga på?

– I år kommer vi att fokusera på temat Change and the Power of Us (förändring och sammanhållningens kraft) som syftar till att diskutera hur vi kan förhålla oss till förändring och använda solidaritet och sammanhållning i särskilt svåra tider. Det rör till exempel att olika utmaningar blivit större på grund av coronapandemin samt att rörelser mot jämställdhet fortsätter att mobilisera sig. ILGA:s medlemsorganisationer från Europa och Centralasien kommer att delta i sammankomsten tillsammans med representanter från internationella organisationer och andra viktiga aktörer. 

Vad har RFSL för roll under konferensen?

– RFSL är både en ILGA-medlem och en förmedlande organisation som stöttar några av de andra organisationerna som är medlemmar i ILGA, särskilt de från Östereuropa. I år håller RFSL bland annat i ett seminarium som handlar om hbtqi-personers rättigheter ur ett konfliktperspektiv. Seminariet är ett gemensamt event ihop med kollegor från Eastern European Coalition for LGBT+ Equality.

Utöver detta kommer RFSL att delta i ett seminarium om mobiliseringen mot jämställdhet. Bland annat kommer vi att gå igenom gemensamma forskningsresultaten och presentera rekommendationer.

Vilka resultat tror du konferensen kan leda till?

– Det har varit viktigt att ILGA Europe fortsatt skapa utrymme för att tänka ut strategier, diskutera och känna solidaritet med hbtqi-rörelser i Europa och Centralasien, trots pandemin. Det kommer att hållas många viktiga samtal om bland annat intersektionella perspektiv och inkludering, och vi kommer även att diskutera strategier inför nästa steg i utvecklingen. Vi hoppas att kunna fortsätta bidra till dessa perspektiv och även lära oss något mer. 

Vi hoppas också att relevanta aktörer intresserar sig för våra seminarier. På så sätt kan vi höja medvetenheten om hbtqi-personers situation i det östliga partnerskapet. 

Vad ser du personligen mest fram emot?

– Personligen ser jag fram emot att höra mer om den positiva utveckling som faktiskt också sker för hbtqi-personer i världen. På sådana här möten är det lätt att bli inspirerad av det fantastiska arbete andra aktivister utför och jag ser även fram emot känslan av den gränsöverskridande solidaritet som dessa event bidrar till.