RFSL tar upp hbtq-frågor inför FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Geneve

InternationelltRFSL

Den 7-8 juni kommer Sveriges protokoll gällande mänskliga rättigheter att granskas av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) i Geneve. Kommittén kommer att analysera hur väl Sverige implementerar till exempel rätten till arbete, rätten till dugligt boende, rätten till hälsovård och utbildning, m.m. I år, tack vare RFSL:s påverkan, frågade kommittén Sverige särskilt om vilka insatser man gjort för att förhindra våld i samkönade relationer.

Tillsammans med 15 andra svenska organisationer gjorde RFSL en skuggrapport som belyste ett antal mänskliga rättigheter-frågor, liksom hbtq-specifika frågor. RFSL fokuserade på våld mot hbtq-personer, svårigheten för transpersoner att få jobb, och våld i samkönade relationer.

Några av de rekommendationer RFSL gör är:
1. Införa åtgärder som skulle förenkla tillgången till arbetsmarknaden för transpersoner. Dessa måste inkludera att namn och könsinformation på betyg, diplom och andra relevanta dokument ska kunna ändras för att matcha ID-uppgifterna.
2. Säkerställa att våld mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera inkluderas i strategier som ska bekämpa könsbaserat våld.
3. Skapa tydliga policys som fokuserar på frågan om våld i samkönade relationer och inkludera en tvärvetenskaplig syn på våld i hemmet.
4. Skapa särskilda förhållningsregler för hur socialtjänsten ska arbeta med våld i hemmet som beaktar de särskilda förhållandena vid samkönade- och hbtq-relationer.

I hela rapporten Joint NGO submission for the review of Sweden (pdf, endast på engelska, öppnas i nytt fönster) går att ta del av alla argument och rekommendationer som RFSL och dess samarbetsorganisationer gör.