Presentation av RFSL:s nya styrelse

KongressenRFSL

Under kongressens sista dag var det dags för ombuden att besluta hur RFSL:s styrelse ska utformas. Nu står det klart vilka som ska leda RFSL framåt under kommande mandatperiod.

Redan under gårdagen valdes Trifa Shakely till ny förbundsordförande för RFSL. Läs mer om Trifa Shakely här.

Vice ordförande Peter Sidlund Ponkala

Kongressen har nu valt Peter Sidlund Ponkala till vice förbundsordförande.

Peter har ett långvarigt engagemang i organisationen bakom sig, tidigare i RFSL Stockholm och nu i RFSL förbundet. Peter har suttit i RFSL:s förbundsstyrelse även under föregående mandatperiod och då också tagit sig an rollen som både tillförordnad kassör och därefter vice förbundsordförande.

Nu ser han fram emot att axla rollen som vice förbundsordförande och skapa en mer strategisk riktning för RFSL framöver.

– RFSL är en otroligt viktig organisation med otroligt mycket fantastisk verksamhet. Vi står inför utmaningar. Jag vill bidra med att ta oss in i framtiden som en organisation och bygga ett gemensamt RFSL, sa Peter Sidlund Ponkala i sin presentation inför valet. 

Valberedningen framhöll i sin motivering att Peter Sidlund Ponkala genom sin kunskap om verksamhets- och processutveckling kan bidra till styrelsens arbete i en förändringsfas. Hans engagemang för en aktiv medlemsrörelse och tydlig kommunikation kommer enligt valberedningen bidra till förankringen i communityt.

Peter Sidlund Ponkala är 40 år, bor i Stockholm och arbetar på Stockholms stads stadsledningskontor.

I övrigt valde kongressen följande personer till RFSL:s förbundsstyrelse

Förbundskassör

Michał Budryk, nyval (Uppsala)

Ledamöter

Pell-Uno Larsson, omval (Örebro)  
Fredrik Engström, nyval (Göteborg)  
Viktoria Nyström, nyval (Stockholm)
Kalle Röcklinger, nyval (Stockholm/Gotland)
Lea Larsson, nyval (Stockholm)
Robin Nordh, omval men nyval till posten (Göteborg)
Pär Brubäcken, omval (Skellefteå)

Ersättare

Linda Westerlund Snecker, nyval (Norrköping) 

Förbundsstyrelsens sammansättning

Förbundsstyrelsen kommer att bestå av förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundskassör, sju övriga ledamöter, en ersättare, en ledamot från RFSL Ungdom samt en ersättare från RFSL Ungdom. Detta utgör en styrelse på sammanlagt elva ledamöter och två ersättare. Kongressen fastställde antalet övriga ledamöter till sju och antal ersättare till en.