Vinnarna av Robert Karlsson Svärds Minnespris 2021

KongressenRFSL

Under kongressens sista helg var det dags för prisutdelning av Robert Karlssons Svärds Minnespris 2021. Priset delas ut årligen av RFSL:s insamlingsstiftelse.

Utmärkelsen Årets verksamhet gick till RFSL Malmö för sitt arbete med att skapa möten över gränser. Juryn beskriver RFSL Malmö som ett föredöme i att satsa på gemenskap, låta olikheter vara styrkor och att de verkligen gör verksamhet.

Till Årets aktivist utsågs William Stenvall Zetterström, sekreterare i RFSL Jämtland Härjedalen. I motiveringen till Årets aktivist lät höra att William är en oerhört uppskattad aktivist vars engagemang har gjort stor skillnad, och lett till att medlemsantalet i RFSL Jämtland Härjedalen ökat kraftigt. 

Stort grattis till RFSL Malmö och William!

Årets aktivist: William Stenvall Zetterström

Juryn har följande motivering till pristagaren i kategorin aktivist: 

Årets pristagare tog såväl förening som styrelse med storm när hen blev vald, det är en person som på kort tid gjort stor skillnad för många. Tack vare ordning på papperen, energi till möten och tydlig fokus på att lyfta många olika röster från föreningen har årets pristagare lyft föreningens kommunikation; och det har gett resultat, avdelningen har växt! 

Årets pristagare har även sett till att avdelningen är precis så tvåspråkig som den borde vara när den ligger i Sapmi. Tack, för ditt engagemang, eller som en borde säga när en tackar på samiska, Giitu. 

Årets mottagare av Robert Karlsson Svärds minnespris i kategorin aktivist är RFSL Jämtland Härjedalens egna William Stenvall Zetterström

Årets verksamhet: RFSL Malmö

Juryn har följande motivering till pristagaren i kategorin verksamhet: 

Årets pristagare visar att ensam inte är stark, istället visar de på styrkan i att tillsammans, prestigelöst och med föreningens bästa i fokus skapa verksamhet. Vi ser en miljö där förtroendevalda och aktivister har skapat en inkluderande och engagerande verksamhet. 

Juryn vill med årets pris motivera alla de aktivister som skapar energin och glädjen i RFSL och tar ansvar för den förening vi alla är en del av. Men vi vill med året pris särskilt premiera en avdelning där aktivisterna tillsammans skapat en varm och engagerande avdelning som premierar mod, kreativitet och glädje, välkomnar olikhet och söker allianser.

Årets pristagare har en modig grupp ledare med förmåga att skapa möten över gränser utan att tappa individen och bredden i communityt. De har skapat ett rum där både sårbarhet och styrka driver politisk förändring och skapar gemenskap.

Årets mottagare av Robert Karlsson Svärds minnespris i kategorin verksamhet är RFSL Malmö.