Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Ge en gåvaRFSL

Johnny Kroneld, ordförande, är Enhetschef kampanj och events på Barncancerfonden och var tidigare Head of Marketing and Channels på Riada med ansvar för programmet för uppstart av marknadsföringskampanjer och olika partnersamarbeten, Head of Digital Communications på HP (Nordics) och Senior Digital Marketing Manager på Coca-Cola Enterprises i Sverige. Johnny har också varit Digital Strategist på UNICEF i Sverige. Johnny är också Communication Advisor för Reach for Change; Reach for Change hjälper sociala entreprenörer att utveckla uppfinningar som skapar en bättre värld för barn. Johnny har en kandidatexamen i kommunikation i media (Media Arts & Production) från HTU i Göteborg (Sverige) och HPU i Honolulu (USA).

Helena Westin, vice ordförande, har ett långt förflutet som hbtq-aktivist då hon redan på 1990-talet var med och startade Pride i Stockholm. I yrket är Helena varumärkesexpert och kommunikatör och arbetar i dag i huvudsak med styrelseuppdrag och som rådgivare. Förutom ordförandeskapet i Insamlingsstiftelsen RFSL, två mandatperioder i RFSL Förbundsstyrelse och vice ordförande i Rättviseförmedlingen är hon också aktiv i flera bolag i näringslivet. Helena brinner nu för att skapa egna, fria medel för RFSL genom att bygga upp vår egen insamlingsförmåga.

Joachim Höggren har arbetat inom civilsamhället i 4 år, och har ansvarat för ekonomi och ledarskap etc. Utöver detta har hen även arbetat partipolitiskt som politisk sekreterare på landstingsnivå.

Maria Sjödin är vice verksamhetschef på OutRight Action International. Mellan 2005-2014 var hon verksamhetschef på RFSL, Sveriges största och äldsta hbt-organisation. Maria ledde expansionen av RFSL:s internationella arbete från ett enda påverkansprojekt till en mängd projekt med partnerorganisationer i flera länder och utbildning i mänskliga rättigheter och ledarskap av hundratals internationella hbt-aktivister. Maria satt i styrelsen på ILGA (den globala medlemskapsorganisationen för hbt-organisationer) mellan 2006-2014 och skötte organiseringen av den största ILGA World Conference någonsin, som RFSL var värd för i Stockholm.

Lovise Haj Brade, suppleant & Peter Sidlund Ponkala, suppleant