Bli vår samordnare av kongressen 2023!

Jobba hos ossRFSL

RFSL söker en kongressamordnare! Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ och ett avgörande demokratiskt forum för förbundet. 2023 ska en ny politisk plattform antas och mötet ska ge ny kraft till RFSL:s fortsatta utveckling. Kongressen är planerad till 27-29 oktober 2023, i Stockholm. 

Kongressamordnaren leder arbetet med RFSL:s kongress 2023 och har en arbetsgrupp med personal från förbundskansliet och ledamöter i förbundsstyrelsen till hjälp. Arbetsgruppen kan stå för förankring inom RFSL, bidra med erfarenheter från tidigare kongresser och utföra olika delar av kongressarbetet. Vi beskriver tänkt ansvarsfördelning nedan. 

Uppdraget förutsätter att kongressamordnaren har möjlighet att fakturera enligt denna beskrivning och/eller kan arvoderas.

Den som är intresserad av att bli kongressamordnare presenterar följande i ansökan till kongress@rfsl.se:

 • Lista på relevanta erfarenheter och kompetenser, inkl arbete med kongresser och större årsmöten, samtalsforum, inkluderande arbetssätt och VoteIT (punktform).
 • Kort förslag på på upplägg av sitt arbete och kongressarbetet i stort (punktform).
 • CV och personlig presentation.

Vi tar emot förslag löpande och vill tillsätta en kongressamordnare omgående. 

Välkommen!!

Kongressamordnarens uppdrag (extern konsult)

Ansvarsområden:

 • Projektledning
  – Planering och uppföljning av kongressarbetet
  – Program, körschema och bemanning för kongressen
  – Uppföljning budget
  – Arbetsleda och samordna arbetsgrupp
  – Kontaktperson förbundskansli, förbundsstyrelse, valberedning, revisorer
  – Anlita mötesordförande (beslutas av RFSL) och vara stöd till mötespresidiet under kongressen
  – Vara funktionärssamordnare och organisera funktionärsorganisation
 • Processledning
  – Samordning/överblick av processer inför kongressen
  – Aktiviteter för förberedelse och förankring av kongressbeslut innan kongressen
  – Planera och genomföra beredningsprocesser (samtalsforum) under kongressen

Mer om uppgifter:

 • Kongressamordnaren har löpande kontakt och avstämningar och möten med kongressgruppen, samt rapporterar till verksamhetschef och förbundsstyrelse.
 • Kongressamordnaren processar fram ett körschema och programpunkter tillsammans med kongressgruppen, då det bl a behöver styras av praktiska förutsättningar, vilka frågor som kommer att lyftas och föreningens prioriteringar. Kongressamordnaren planerar och genomför beredningsprocesser tillsammans med kongressgruppen och gruppen är delaktig i eller kan stå för genomförande. 
 • Mötesordföranden behöver kunna leda möten i VoteIT. 
 • RFSL har börjat arbeta framgångsrikt med Samtalsforum (istället för Påverkanstorg) på kongressen och detta ska fortsätta. 
 • Programmet för kongressen påverkas bl a av projekt som RFSL driver och som kan vara med och finansiera kongressen.

Ersättning:

Kongressamordnaren kan fakturera ett arvode om 60 000 kr plus moms. 

(Eventuella omkostnader kan ersättas, sker i dialog med RFSL).

Arbetsgrupp och interna resurser (personal och förbundsstyrelse)

Arbetsgruppen tar ansvar för arbetet med:

 • Lokaler
 • Utrustning och digitala verktyg
 • Säkerhet
 • Resor
 • Logi, mat/fika
 • Kommunikation ombud och avdelningar
 • Röstlängd
 • Allt material som ska tas fram inför kongressen, kongresshandlingar mm
 • Rapporterar på budget
 • Extern kommunikation
 • Utvärdering
 • Programaktiviteter
 • Funktionärssamordnare och att rekryterar funktionärer
 • Bemannar alla funktioner utom mötesordföranden

I arbetsgruppen ingår preliminärt 3 personer från förbundsstyrelsen och 4 personer från förbundskansliet.