Så kan du stötta RFSL

Ge en gåvaRFSL

Insamlingsstiftelsen RFSL stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtqi-personers rättigheter. Många verksamheter och projekt skulle inte kunna genomföras utan stöd från privatpersoner, organisationer och företag. Förutom att RFSL har lång erfarenhet av att driva och stötta projekt så granskas vi även av Svensk insamlingskontroll.

Vad är insamlingsstiftelsen

RFSL Insamlingsstiftelsen samlar in pengar till förmån för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och världen.

Klicka här för att bli månadsgivare och/eller medlem!

Du bestämmer själv hur mycket du ska ge och om du ska ge en engångsgåva eller bli månadsgivare – vi ser till att varje krona gör nytta.

Vad gör Insamlingsstiftelsen RFSL?

Stiftelsen stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtqi-personer rättigheter. Detta görs bland annat genom att delfinansiera långsiktiga kapacitetsuppbyggande projekt för hbtqi-rörelsen i olika delar av världen, till exempel Afrika och Asien. Andra saker som stiftelsen gör är att bidra till att bygga upp en ”nödfond” för situationer där säkerhetsläget gör att hbtqi-aktivister på kort tid behöver evakueras, få stöd till advokatkostnader osv.

I Sverige jobbar stiftelsen bland annat med att finansiera socialt och juridiskt stöd till hbtqi-migranter genom RFSL nätverket Newcomers och genom RFSL:s asyljuridiska rådgivning.

Så vet du att pengarna hamnar rätt

Insamlingsstiftelsen RFSL har ett så kallat 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll utöver den granskning som sker av Insamlingsstiftelsen RFSL:s auktoriserade revisore. Svensk Insamlingskontroll förfogar över alla sjusiffriga plusgirokonton som börjar på 90.

Endast föreningar som godkänns av Svensk Insamlingskontroll har rätt till ett 90-konto. För givaren är det en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går dit de ska. Regeln är att minst 75 procent av insamlade medel ska gå till kärnverksamhet. Maximalt 25 procent får gå till administration.

Insamlingsstiftelsens 90-konton, till vilka donation kan inbetalas, är:
Bankgiro: 900-4086
Plusgiro: 900408-6
Swish: 123 900 40 86

Uppgifter för inbetalning från utlandet:
IBAN: SE9050000000052031065009
BIC: ESSESESS
Bankadress: SEB, 106 40 Stockholm

Vem står bakom Insamlingsstiftelsen?

Insamlingsstiftelsen RFSL instiftades av RFSL:s förbundsstyrelse och är registrerad sedan 2013.  Ändamålet är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och intersexpersoners rättigheter i Sverige och världen genom bland annat internationella utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning. Insamlingsstiftelsen följer de regler som gäller för 90-konto.

)0-konto logga

Insamlingsstiftelsens styrelse

RFSL:s förbundsstyrelse utser Insamlingsstiftelsens styrelse för samma mandatperiod, två år, som förbundsstyrelsen själv har. En person i styrelsen är också ledamot i förbundsstyrelsen, medan RFSL Ungdom har möjlighet att utse en person.

Johnny Kroneld Federley, ordförande.
Helena Westin, vice ordförande
Maria Sjödin, ledamot
Joachim Höggren, ledamot
Lovise Haj Brade, suppleant
Peter Sidlund Ponkala, suppleant

Viktiga principer och redovisning

Årsredovisning 2021 (2020) (2019) (2018)

Effektrapport 2020 (2019) (2018)

StadgarUppförandekod för förtroendevalda Anti corruption policy, Ekonomisk policy, Insamlingspolicy, Delegationsordning

Kontakt

E-post: stiftelsen@rfsl.se
Telefon: 08-50 162 900