Vi kräver permanenta uppehållstillstånd

Tillfälliga uppehållstillstånd skapar en otrygghet hos individen som sedan visar sig i hur den personen etablerar sig i samhället. Vi kräver därför att normen i den nya migrationslagen är permanenta, och inte tillfälliga, uppehållstillstånd.

9 maj 2021

Under det senaste året har förslag till ny migrationslag gått från helt inhuman till en något mer tillmötesgående politik för att möta de skyldigheter vi människor har att hjälpa personer som flytt krig och förtryck. Men vi är långt ifrån nöjda.

Att den nya migrationslagen skulle göra Sverige till ett land med en av de stramaste lagstiftningarna i EU är inget att vara stolt över. Tvärtom skäms vi idag för att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel snarare än de permanenta som tidigare varit en självklarhet. Detta är något som remissinstanser, forskare och organisationer som arbetar för asylrätt har varit tydliga med är helt fel väg att gå. Vi håller med.

Syftet med den nya lagen är att få till en “långsiktigt hållbar” migrationspolitik, något flera partier använder i sin retorik. Men för vem är det långsiktigt hållbart att leva i konstant ovisshet? För vem är det långsiktigt hållbart att inte kunna planera framåt och ordna en framtid i det land som ska vara ens trygghet? För vem är det långsiktigt hållbart att personer inte vågar satsa på studier, eftersom de inte vet om de kommer kunna gå klart eller få användning för sin utbildning? För vem är det långsiktigt hållbart med ökad psykisk ohälsa till följd av en otrygg tillvaro? Och för vilken arbetsgivare är det långsiktigt hållbart att anställa någon som riskerar utvisning inom den närmsta tiden?

Tillfälliga uppehållstillstånd skapar en otrygghet hos individen som sedan visar sig i hur den personen etablerar sig i samhället. Studier visar att flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd mår psykiskt sämre än de med permanent uppehållstillstånd. Vidare visar forskning att permanenta uppehållstillstånd är bättre för integrationen än tillfälliga, eftersom personer är mer motiverade att bli en del av sitt nya land om de vet att de får stanna här.

Dessutom innebär tillfälliga uppehållstillstånd en större administrativ börda hos myndigheter, vilket kräver mer resurser och kan skapa längre handläggningstider – vilket i sig gör etableringsprocessen krångligare, långsammare och ineffektiv. Kort och gott: tillfälliga uppehållstillstånd för med sig otaliga negativa konsekvenser.

Att det här inte har tagits tillräcklig hänsyn till bland majoriteten av dagens riksdagspartier ser vi som en otroligt oroväckande förskjutning. Från ett fokus på att upprätthålla universella mänskliga rättigheter och värna människors välbefinnande, har flera partier skiftat till att pressa människor som gått igenom saker de flesta av oss inte ens kan föreställa sig till deras yttersta gräns. För vem är det hållbart? Beslutsfattarna måste göra om och göra rätt. Det som är viktigt för långsiktig och hållbar integration, för den enskilde och för samhället, ska prioriteras. Svaret på det är permanenta uppehållstillstånd.

Vi kräver därför att normen i den nya migrationslagen är permanenta, och inte tillfälliga, uppehållstillstånd. Vi kräver en politik som inte kompromissar om människors liv för att hålla sig väl i maktens korridorer. Vi kräver medmänsklighet och en långsiktigt hållbar migrationspolitik. På riktigt.

Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Hanna Thessén, förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund
Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL
Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom
Farida al-Abani, partiledare Feministiskt Initiativ
Teysir Subhi, partiledare Feministiskt Initiativ
Ida Gunge, ordförande Flyktinggruppens Riksråd (FARR)
Linus Ericsson, ordförande Flyktinggruppens Riksråd (FARR)
Selma Grollmuss, Unga Feminister
Terje Holmgren, migrationspolitisk talesperson Feministiskt Initiativ
Katarina Folkeson, språkrör Gröna Studenter
Jesper Olsson, språkrör Gröna Studenter
Aida Badeli, språkrör Grön Ungdom
David Ling, språkrör Grön Ungdom
Nasma Salim, generalsekreterare PeaceWorks Sweden
Caroline Isaksson, ordförande CISV Sweden
Mona Örjes, förbundsordförande Junis
Yasmine Bladelius, förbundsordförande Unga Örnar
Daniel Vencu Velasquez Castro, förbundssekreterare Unga Örnar
Tomas Aronson Ylipää, vice ordförande Unga Örnar