Regnbågsbarn riskerar förlora en förälder – lagen måste ändras

Idag lägger regeringen fram ett lagförslag om föräldraskapspresumtion för alla gifta par. RFSL har kämpat för det i väldigt många år. Nu blir alla gifta par äntligen behandlade lika när det gäller föräldraskap. Ändå är vi inte hundra procent glada. Hävandereglerna i lagen måste slopas. De riskerar att splittra familjer och kommer att drabba barn till hbtqi-föräldrar extra hårt.

12 mars 2021

Den nya lagen innebär likabehandling för alla gifta par. Den som är gift med någon som föder barn kommer att anses vara barnets förälder, oavsett kön. Vi är glada att lagen ändras så att samkönade par behandlas lika som olikkönade par. Det är på tiden.

Men lagstiftningen innebär också att en föräldraskapspresumtion inte är giltig för den som blivit med barn ”på fel sätt”. Den som har fått barn efter att ha inseminerat hemma eller med spermier från en anonym donator på klinik utomlands har inte ett giltigt föräldraskap. De flesta kommer inte att veta om att ens föräldraskap som registreras automatiskt i folkbokföringen inte är giltigt.

Sedan den 1 januari 2019 gäller detta cismän och kommer i och med den nya lagen att gälla alla. Redan nu måste det alltså finnas ett antal män som fått sitt faderskap felaktigt presumerat, utan att veta om att faderskapet kan hävas i rätten.

Men samkönade kvinnopar eller par där någon är transperson skaffar oftare barn med hjälp av donator. På grund av de långa köerna att få hjälp av regionerna väljer en hel del att heminseminera eller att åka till exempelvis Danmark, där donatorns identitet ibland är okänd. Därför kommer hävandereglerna slå hårdare mot hbtqi-föräldrar än andra föräldrar.

Detta försätter familjer i osäkra situationer där barn riskerar att förlora den juridiska kopplingen till en förälder. Vid en skilsmässa eller tvist kan det leda till att ett föräldraskap ogiltigförklaras och barnet förlorar både arvsrätt och rätten att umgås med sin förälder. Det blir också omöjligt för föräldern att få adoptera sitt barn om hen inte bor tillsammans med den andra föräldern. Det blir ett mardrömsscenario.

Många par gifter sig innan de får barn för att förenkla processen med att bli juridiska föräldrar. Nu kommer ännu fler hbtqi-par att gifta sig för att få tillgång till presumtion, ovetandes om att det i vissa fall är en osäkerhetsfälla. Därför är RFSL oroade över den nya lagstiftningen.

Så varför har riksdag och regering infört de här reglerna? Politikerna vill styra människors val av sätt att skaffa barn, genom att göra det svårare för dem som gör på “fel” sätt. Det är uttalat i lagens förarbeten. Konsekvensen blir att barn förlorar sina föräldrar. Vi tycker det är vansinne att ha en lag där barn straffas för sina föräldrars val innan födseln. Det kan aldrig vara barnets bästa att förlora den juridiska kopplingen till en förälder.

Vi har jobbat för en föräldraskapspresumtion för alla i väldigt många år nu. Vi skulle vilja vara odelat glada över att det nu införs. Men det är vi inte. Hävandereglerna måste slopas eller förändras i grunden för att inte slå extra hårt mot hbtqi-familjer.

Deidre Palacios, förbundsordförande

Debattartikeln publicerad i QX den 12 mars 2021