”RFSL har inte hbtq-monopol”

RFSL har inget monopol på hbtq-frågor, som Lina Landström skriver på SVT Opinion den 23 april. Däremot är vi stolta över att sedan 1950 ha arbetat med hbtq-frågor och byggt upp en unik expertis som många lyssnar på idag.

27 april 2015

Vi önskar att vår utbildningsverksamhet inte skulle behövas, men vår kunskap behövs och är efterfrågad. Fler och fler hör av sig till oss. 95 procent av deltagarna i hbtq-certifieringens utbildning vill rekommendera den till andra.

Vår bild av RFSL:s förutsättningar och arbete, inte minst när det gäller RFSL:s hbtq-certifiering, skiljer sig från Landströms. Det står givetvis var och en fritt att anlita den som de tror levererar bäst utbildning. Många väljer RFSL på grund av vår expertis och förankring i den målgrupp som de vill bli bättre på att bemöta och inkludera, samtidigt som vi alltid arbetar med ett brett likabehandlingsperspektiv och kan vara en skjuts i främjande och förebyggande arbete utifrån alla diskrimineringsgrunder.

Det finns andra aktörer på marknaden som säljer sina egna koncept. I vår kommunundersökning som Landström refererar till är en av rekommendationerna mycket riktigt ökad hbtq-kompetens – men vi har naturligtvis inte begränsat den rekommendationen till våra egna utbildningar.

Landström jämför äpplen och päron när det kommer till olika utbildningar, vilket inte minst blir fel med lösryckta exempel på större prissummor. När det gäller hbtq-certifieringen så ingår nu 20 utbildningstimmar fördelat på fyra tillfällen, processledning i förändringsarbetet, tester, uppföljning och hjälp efter avslutad utbildning i tre år framöver, för en ungefärlig kostnad just nu om drygt 4000 kronor per anställd. Vi skräddarsyr också upplägget för olika uppdragsgivare. Vi kan arbeta med alltifrån små verksamheter till verksamheter med tusentals anställda. Mätt i kostnad per anställd är det en synnerligen prisvärd satsning och i regel långt under vad mycket annan kompetensutveckling kostar.

RFSL:s hbtq-certifiering är inte en enskild utbildningsinsats utan en utbildning för arbetsplatsen att arbeta systematiskt. Utöver det erbjuder så klart både vi och andra aktörer kortare utbildningsinsatser med andra priser och ibland utan kostnad. Vi är bara beredda att ge en verksamhet trovärdighet med ett hbtq-certifikat från oss om uppdragsgivaren är beredd att avsätta tid och resurser till arbetet. Det certifikat som delas ut är en markör att verksamheten har genomgått RFSL:s hbtq-certifiering och att alla på arbetsplatsen har aktuella kunskaper i hbtq-frågor. Även om vi inte kan garantera att alla enskilda medarbetare kommer att stå för ett bra bemötande, så visar det också att verksamheten efter avslutad utbildning kommer att fortsätta att systematiskt med hbtq-frågor.

RFSL i stort är framför allt en ideell organisation med volontära krafter som arbetar mycket med påverkan och information, oftast utan kostnad. Men Landström resonerar att vi bara för att vi är en ideell aktör inte skulle kunna ta betalt för professionellt levererade utbildningstjänster som vi har anställda som utför. Vi tar betalt för vår kompetens när vi kan för att kunna fortsätta vara en kunskapsresurs i samhället, men givetvis får Landström som politiker gärna arbeta för mer offentligt stöd till oss. Vi har också många hål att fylla, verksamhet för flyktingar och papperslösa, ungdomar, lokal verksamhet för hbtq-personer med mera som saknar finansiering. Våra uppdragsgivare kan vara trygga med att det är till detta eventuella överskott går, till skillnad från våra privata och offentliga konkurrenter på utbildningsmarknaden.

RFSL är en av många ideella organisationer som har erkänd kunskap och kompetens som uppdragsgivare i olika samhällssektorer efterfrågar i allt högre grad. Näringsliv och offentlig sektor har insett att de har mycket att lära av oss och att vi vinner på samarbete.

Fox Summanen
Utbildningschef RFSL
Pär Wiktorsson
Verksamhetschef RFSL

”RFSL har inte hbtq-monopol”, publicerat på SVT Opinion