RFSL har inte ”monopol”

Under den senaste tiden har RFSL:s utbildningar och särskilt hbtq-certifieringarna diskuterats bland annat på qx.se av Öppna Moderater. Vi vill därför ta tillfället i akt att informera om RFSL:s hbtq-certifieringar, andra utbildningar och förutsättningarna för vårt arbete. 

26 maj 2015

För oss är det förstås glädjande att RFSL har en stark ställning i hbtq-frågor. Något annat vore ett misslyckande efter 65 års kamp för hbtq-personers rättigheter och aktivt arbete för att bygga upp arkiv, vara ett kunskapscentrum och bli bättre och bättre på att inkludera fler olika frågor där ett brett hbtq-community har olika behov.

Många vänder sig till RFSL för att de vill ha utbildning från oss. När vi har finansiering, exempelvis genom olika typer av projektstöd, kan vi erbjuda utbildning utan kostnad och göra breda informationsinsatser och kampanjer. Självklart ställer vi också regelbundet och ofta upp utan kostnad och bistår med vår kompetens i till exempel myndigheters referensgrupper och när myndigheter och andra aktörer, bland annat politiska partier, vill ha kompetenshöjning om hbtq-frågor.

För att kunna täcka våra kostnader, vara ett kunskapscentrum och ha en högkvalificerad utbildningsverksamhet, samtidigt som vi arbetar med en bred verksamhet där flera delar är ofinansierade (flyktingstöd, rådgivning till personer inom communityt som råkat illa ut, lokalt arbete etc) har vi utvecklat en verksamhet med utbildningar som vi säljer, där hbtq-certifieringarna är den mest omfattande utbildningssatsningen.

För oss fyller hbtq-certifieringarna flera funktioner samtidigt: de är en del av vårt arbete med att bidra till en ökad hbtq-kompetens hos olika aktörer, och de är samtidigt en del av vårt arbete med att kunna förbättra vår finansiering för verksamhet som vi bedömer som viktig. För oss är det såklart viktigt att försöka hitta olika finansieringssätt, för att till exempel inte vara helt beroende av bidrag.

Vi arbetar med en balanserad prissättning där vi väger in RFSL:s behov av finansiering, möjligheterna att säkra den kvalitet våra utbildningar måste hålla och vad våra uppdragsgivare är villiga att betala. Just nu anlitas vi av rekordmånga verksamheter som tycker att det är en smart investering att anlita oss och vi kan bland annat glädja oss åt att 95 procent av utbildningsdeltagarna vill rekommendera oss till andra.

Vi har förståelse för att det finns de som, trots att vi tycker att det är prisvärt, ändå anser att det blir för dyrt och vi erbjuder därför också andra utbildningsalternativ, med mindre omfattande utbildningar, eller skräddarsydda lösningar. Vi vill naturligtvis försöka kunna bidra så mycket som möjligt till att hbtq-kompetensen stärks.

Det finns också andra aktörer som utvecklat egna utbildningskoncept som är snarlika hbtq-certifieringen. Bland annat finns ”Hbt-diplomeringen” i Västra Götalandsregionen. Liknande initiativ är på gång inom Stockholms läns landsting. Sedan finns förstås också en mängd fristående utbildare, utbildningsföretag och ideella organisationer som erbjuder kortare och längre utbildningsuppdrag på hbtq-området.

Vi är glada för att intresset för hbtq-utbildning är stort och att marknaden växer. Själva värnar vi såklart om vår egen hbtq-certifiering och är inte intresserade av någon prisdumpning, som skulle omöjliggöra de omfattande utbildningsinsatser och kvalitetsutveckling som nu görs inom ramen för certifieringen. Inte heller är vi intresserade av att sänka kraven på verksamheter som vill ha ett certifikat med RFSL som avsändare. Vi måste ställa motkrav och kvalitetskrav när vi bidrar med vår trovärdighet och med vårt namn signalerar att vi gjort vårt bästa för att alla som besöker en certifierad verksamhet ska få ett bra bemötande. (Även om detta aldrig såklart i alla lägen kan garanteras.)

Vi är därför lite undrande över Öppna Moderaters utspel om vår ”monopolliknande” position på utbildningsområdet. Det är inget vi känner igen oss i. På marknaden för hbtq-kompetensutbildare finns alltså redan en mängd aktörer. Några av dem är både större och betydligt mer resursstarka än RFSL. De som är startade av landsting och regioner själva har förstås också en hög trovärdighet gentemot sina interna kunder. Dessa aktörers konkurrensfördel är, bedömer vi, det lite lägre priset, lite lägre krav och just att det rör sig om interna koncept. En del uppdragsgivare väljer att komplettera det interna konceptet med RFSL:s hbtq-certifiering, andra väljer enbart det ena eller andra. Vår erfarenhet är också att de mindre privata utbildarna blir fler och fler och klarar sig bra när de kan visa uppdragsgivare att de håller hög kvalitet. Många hämtar dessutom erfarenhet från RFSL och bygger vidare på vårt arbete.

Öppna Moderaters utspel blir i ljuset av denna utveckling lite märkligt för oss. Vi är självklart glada över att intresset för vår hbtq-certifiering är stort och att många anlitar oss för att de vill köpa tjänsten just av RFSL. Vi har också investerat mycket pengar i att ta fram konceptet och även om vi nu ser en positiv utveckling med fler uppdragsgivare än någonsin, med många framtida positiva konsekvenser, och hoppas att många också framöver väljer att köpa en utbildning just av oss, så har vi hittills inte gått med vinst. Menar Öppna Moderater att vi i detta läge inte ska få värna vårt eget koncept och varumärke?

Ulrika Westerlund
Förbundsordförande
Christian Antoni Möllerop
Vice förbundsordförande

RFSL har inte ”monopol”, publicerad på qx.se