Sverige redo för en ny lag om köns­tillhörighet

Om förslaget till ny köns­tillhörighets­lag blir verklighet vore det ett stort steg framåt för trans­personers rättigheter. Och en majoritet av befolkningen är positiv till en lagändring, skriver Trifa Shakely och Jêran Rostam i Svenska Dagbladet.

Vi kan konstatera att Sveriges lagstiftning kring köns­tillhörighet är förlegad. För att få ändra juridiskt kön krävs det att en person söker sig till en könsutrednings­klinik för att få en psykiatrisk diagnos. Sedan, efter ett par års väntan, kan en ansökan om nytt juridiskt kön skickas till Social­styrelsens rättsliga råd. Rådet läser journalen ingående och avgör om personen är ”trans nog” att få ändra sitt juridiska kön. Det är en process som innebär onödigt lång väntan och riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa. Förfarandet är en grov kränkning av trans­personers privatliv och själv­bestämmande. Många sätter sitt liv på paus i flera år tills de har kunnat få rätt kön i folk­bokföringen.

I augusti lämnade RFSL, RFSL Ungdom och Amnesty Sverige över en namn­insamling med 38 301 namn till social­minister Lena Hallengren där vi krävde en ny lag innan valet. Bland annat skulle en sådan lag innebära att vuxna människor själva får bestämma om sitt juridiska kön. Det här gäller trans­personer som har fel kön i folk­bokföringen som vill ändra sitt juridiska kön så att det stämmer överens med köns­identiteten.

I en färsk undersökning kan RFSL nu även visa att en majoritet av svenska folket glädjande nog är för en förändring av köns­tillhörighets­lagen. Under­sökningen, som är gjord av Kantar Sifo på uppdrag av RFSL, slår fast att 61 procent tycker att vuxna personer själva borde få bestämma sitt juridiska kön. I under­sökningen har ett representativt urval av befolkningen på 1 000 personer tillfrågas. Förutom att visa att en majoritet är för en ny lag visar under­sökningen även att kvinnor generellt är mer positiva än män, i övrigt tycker befolkningen ganska lika oavsett både ålder och bostadsort. En tredjedel är helt eller delvis negativt inställda och cirka 6 procent vet inte vad de tycker i frågan.

Regeringen har i dagarna lagt fram ett utkast på en ny lagstiftning. I regerings­förklaringen i september lovade Stefan Löfven att lagen skulle vara på plats före valet. Nu går förslaget äntligen ut på remiss, men om löftet ska kunna hållas krävs att regeringen går mycket snabbt fram med ett skarpt förslag i vår. Vi vågar inte fira innan riksdagen har röstat ja, men det förslag som nu finns är ett viktigt steg för trans­personers rättigheter.

Lagförslaget innebär att det inte kommer att krävas en diagnos för att ändra juridiskt kön. En vuxen person kommer att kunna ansöka om nytt juridiskt kön hos Skatte­verket, och efter en betänketid på fyra månader så ändras könet i folk­bokföringen.

Det kommer också bli möjligt för minder­åriga trans­ungdomar att ändra sitt juridiska kön från 12 års ålder, med föräldrarnas godkännande. Förslaget har väckt viss oro. Men en person­nummer­ändring är en helt reversibel process om man kommer fram till att det inte blev rätt, det har inget med vården att göra. Det kommer att underlätta mycket för vissa unga trans­personer att kunna ändra sitt juridiska kön innan de blir gamla nog att börja ingå egna avtal. Fler unga kommer alltså att kunna få sina gymnasie­betyg med rätt kön och person­nummer, vilket underlättar både att söka jobb och universitet. Barn får redan ändra sitt namn med målsmans godkännande, det är rimligt att de även ska kunna ändra sitt juridiska kön så att det stämmer med köns­identiteten.

Norge och Danmark tillhör de länder som infört nya köns­tillhörighets­lagar. Sedan cirka fem år tillbaka får norska och danska trans­personer själva bestämma om ändring av sitt juridiska kön. I Norge gäller det alla äldre än 6 år och i Danmark gäller det vuxna. I de här länderna är det cirka 200–300 personer om året som använder sig av lagen. Förutom att trans­personer har fått rätt till själv­identifikation så pågår livet som vanligt i våra grann­länder.

En del kritiker undrar om inte människor skulle ändra sitt kön i folk­bokföringen för skojs skull, eller för att få komma in i kvinno­separatistiska rum.

Oron är förmodligen obefogad. I Norge och Danmark har vi exempelvis inte sett detta hända. Att ändra juridiskt kön är krångligt. Du blir en helt ny person med nytt person­nummer vilket gör att alla dina avtal, alla dina medlemskap, ditt hyres­kontrakt, ditt pass, ja allt behöver ändras. Det är ett heltids­jobb att få allt rätt efter att ha ändrat kön i folk­bokföringen. Allt krångel kommer att bli kvar även om själva beslutet att ändra juridiskt kön blir lättare. Det är inget människor kommer att göra lätt­vindigt eller för skojs skull. Den inbyggda väntan på fyra månader efter ansökan gör också att oseriösa sökande kommer att sållas bort.

En del kritiker undrar vad som händer med jämställdheten när människor själva får definiera sitt kön.

Även med en ny lagstiftning kommer man att kunna göra köns­uppdelad statistik, vilket är grunden för jämställdhets­data. De allra flesta människor kommer inte att ändra sitt juridiska kön. De allra flesta kommer inte ens att veta att den här lagen existerar eftersom de inte har något behov av att ändra juridiskt kön. Om lika stor andel i Sverige använder sig av lagen som i våra grann­länder kommer cirka 400–600 personer om året att ändra sitt juridiska kön. För dessa personer är lagen livs­avgörande, men för statistiken är det en droppe i havet. Det är inget som kommer att rubba jämställdheten i Sverige. I stället blir statistiken om något ännu mer rätt om alla som är kvinnor också har kvinnligt person­nummer och tvärtom.

En ny könstillhörighetslag är den frihets­reform som legat högst upp på RFSL:s och RFSL Ungdoms prioritets­lista under många år. Nu vill vi se propositionen på riksdagens bord innan sommar­uppehållet, så att vi kan ha en ny lag på plats innan valet. Svenska folket är med på banan, de flesta av riksdags­partierna likaså. Köns­tillhörighets­lagen utretts i omgångar under 14 års tid, trans­personer i Sverige har väntat extremt länge nu. Det är dags att även Sverige får en köns­tillhörighets­lag som vi kan vara stolta över, en lag som ger trans­personer själv­bestämmande och respekt.

Trifa Shakely
förbundsordförande RFSL

Jêran Rostam
förbundsordförande RFSL Ungdom


Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 13 november 2021.