Ändra grundlagen – säkra hbtq-personers rättigheter

Deltagande i Pride är okontroversiellt för de flesta i Sverige, men vi vill påminna om att deltagande förpliktigar. Vi behöver mer än poserande från våra folkvalda, vi behöver politiska reformer, bland dem en översyn av det svenska grundlags­skyddet.

2 augusti 2017

Efter decennier av stärkta hbtq-rättigheter ser vi oroande tecken på att utvecklingen inte bara stannat av. Den går åt fel håll. Och det vore naivt att tro att vi skulle vara immuna i Sverige.

Vårt samhälle befinner sig i en avgörande tid i synen på mänskliga rättigheter och på alla människors rätt till sin identitet och sin sexualitet. Över hela världen vinner reaktionära krafter makt, ofta på bekostnad av principen av alla människors lika värde och rätt till värdighet.

Så sent som i förra veckan genomförde Donald Trumps administration tre oväntade och hårdhänta inskränkningar av hbtq-personers fri- och rättigheter. Först ingrep det amerikanska justitiedepartementet på ett unikt sätt i ett arbetsrättsligt mål med ett uttalande att diskriminering mot homo- och bisexuella inte bör betraktas som diskriminering i lagens mening (anmärkningsvärt här är att justitiedepartementet överhuvudtaget oombett engagerar sig i en enskild rättsprocess). Senare samma dag twittrade presidenten själv ut beskedet att han ska upphäva den amerikanska militärens likabehandlingsprincip för transpersoner. Utan att beröra vad det faktiskt innebär för alla de som är öppet trans inom militären idag. För att kröna dagen passade han slutligen på att utnämna en av de mest uttryckligt homofoba amerikanska politikerna, Kansasguvernören Sam Brownback, till USA:s internationella sändebud för religionsfrihet. Det är inte långsökt att tolka utnämningen av Brownback som ett steg mot att öppet låta religionsfrihet trumfa hbtq-personers rättigheter, vilket skulle göra det möjligt att diskriminera människor på grundval av identitet och sexualitet med hänvisning till religiös övertygelse. Tre raka angrepp på våra rättigheter, på en och samma dag.

Det vi ser i USA är inte isolerat. Det är en global trend att makthavare vill vrida klockan tillbaka för alla, men allra mest för minoriteter. Ju färskare rättigheter, desto lättare att ta bort dem. Ett flertal stater har eskalerat förföljelser, trakasserier och våld mot sina egna invånare. I Tjetjenien fängslas och mördas människor för sin sexualitet i en kampanj som verkar orkestrerad av makthavarna. I Turkiet beskjuts Pridedemonstrationer med vattenkanoner och gummikulor. Ryssland har inskränkt yttrandefriheten specifikt för homo- och bisexuella. I EU-länderna Polen och Ungern hörs inifrån parlamenten allt fler hårda röster om inskränkta rättigheter för sexuella minoriteter. I Uganda hängs homosexuella ut i tidningar, och deras sexualitet förvandlas därmed till en risk för deras liv och hälsa. Vi i hbtq-communityn har all anledning att vara oroade. För även här i Sverige tilltar våldet, förtrycket och hatbrotten mot sexuella minoriteter.

Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande RFSL

Debattartikeln publicerades 2 augusti 2017 i Svenska Dagbladet