Ni viftar med flaggor medan hbtq-flyktingarna skickas ut

Sverige utvisar hbtq-personer till länder med både fängelse och avrättning i straffskalan, samtidig som en Prideparad går genom Stockholms gator. Vi förväntar oss en lagstiftning som värnar asylrätten för de hbtq-personer som flyr för sina liv.

31 juli 2019

RFSL arbetar för att alla hbtq-personer som flyr undan förföljelse ska ha rätt till asyl i Sverige. Utvecklingen i Sverige och övriga EU inom asyl- och migrationspolitiken svarar inte upp mot de krav på humanitet och rättssäkerhet som en kan förvänta sig av Sverige.  

Sverige framställer sig som ett föregångsland i arbetet med mänskliga rättigheter. När vi ser på utvecklingen av svensk asylpolitik och behandlingen av hbtq-flyktingar och skyddsbehövande i Sverige så blir dock paradoxen tydlig. Å ena sidan lyfter Sverige mänskliga rättigheter och hbtq-personers rättigheter. Å andra sidan ser vi hur Sverige utvisar hbtq-flyktingar och skyddsbehövande till länder där de riskerar att utsättas för förföljelse. 

Enligt FN:s allmänna förklaring, artikel 14, har alla människors rätt att söka och åtnjuta asyl från förföljelse i ett annat land. Den senaste utvecklingen inom asyl- och migrationspolitiken är oroande och svarar inte upp mot de krav på̊ humanitet och rättssäkerhet som en kan förvänta sig av EU:s medlemsstater. Regeringen har de senaste åren tagit beslut som på många sätt försvårar för specifikt hbtq-personer att söka skydd från förtryck, förföljelse, våld eller hot.

Sverige har i dag en feministisk regering och en fyrpartiuppgörelse mellan S, MP, L, C. Genom överenskommelsen markerar de fyra partierna att de inte går med på en nationalistisk svängning i svensk politik. Markeringen är dock inte konsekvent när det kommer till asylpolitiken. 

RFSL har fört dialog med alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, inför att en parlamentarisk kommitté tillsatts för att utreda svensk migrationspolitik. Det vi ser är ett bakslag för asylpolitiken. Allt handlar om att effektivisera migrationspolitiken, kontrollera inflödet och minska samhällskostnaderna, i stället för att kvalitetssäkra asylprocessen och säkerställa asylrätten. Det handlar om att villkora familjeåterförening och koppla ihop det med prestation i stället för rätten till skydd.

Sverige utvisar hbtq-personer till länder med både fängelse och avrättning i straffskalan, samtidigt som en Prideparad går genom Stockholms gator. Hbtq-flyktingar och asylsökandes vardag är inte ett regnbågsfärgat glitter, det är en vardag fylld av kamp för livet och fylld av kamp för rätten till grundläggande mänskliga rättigheter. Det vi förväntar oss från politiken är inte bara flaggviftande i paraden utan en lagstiftning som upprätthåller en human asylpolitik och som värnar asylrätten för de hbtq-personer som flyr för sina liv. 

Vi ber er att inte bara marschera sida vid sida med oss en gång om året, utan att gå sida vid sida med oss i arbetet för en mer rättssäker och human asylrätt. 

RFSL kräver att :

  • Sverige står upp för en human asylpolitik där permanenta uppehållstillstånd ingår som huvudregel.
  • Sveriges nutida och framtida migrationslagstiftning svarar upp mot krav på̊ humanitet och rättssäkerhet enligt internationella konventioner.
  • Sverige slutar utvisa hbtq-personer till länder där hbtq-personer förföljs.
  • Att migrationsverket upphör med rättsosäkra, ej enhetliga bedömningar som hbtq-asylsökande fortfarande får utstå baserat på stereotypa och subjektiva trovärdighetsbedömningar.
  • Att migrationsdomstolarna och Migrationsverket följer EU-domstolens praxis gällande prövningen av hbtq-asylskäl.

Deidre Palacios, vice förbundsordförande RFSL
Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom
Aino Gröndahl, asylrättsjurist RFSL
Jasminé Astor, sakkunnig asyl och migration RFSL
Alexandra Politidis Palm, asylrättsjurist RFSL Ungdom

Debattartikeln publicerades i Expressen den 31 juli 2019